Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Actieplan V-ICT-OR vzw: "Actiepunt 4: Community"

04/03/2021

Local digital leaders

Voorafgaand aan de stuurgroep lokaal e-government, komt elke zes weken de werkgroep ‘lokaal digitaal leiderschap’ samen. Bovenlokale overheden spreken vaak met één duidelijk stem, terwijl de lokale overheden vaak nog aan hun eigen visie vasthangen en dat zorgt soms voor versnipperde reacties. De werkgroep bestaat uit een gezonden mix van lokale overheden, zowel kleine, middelgrote als de grote centrumsteden zijn er vertegenwoordig. In deze werkgroep werken ze aan en discussiëren ze over één gemeenschappelijke visie.

Stuurgroep lokaal e-government

Deze stuurgroep is een uniek interbestuurlijk orgaan waar kennis uitgewisseld wordt tussen verschillende overheidsniveaus, zowel lokale besturen als de federale en Vlaamse overheid zijn er vertegenwoordigd. In deze stuurgroep worden ideeën uitgewisseld rond een digitale en online overheid. Initiatieven worden op elkaar afgestemd en geprioriteerd. Zo worden vaak projecten voorgesteld vanuit de Vlaamse overheid, nog voor deze echt van start zijn gegaan. Hierdoor kan vanaf het prille begin rekening houden met de input van de lokale overheden. Vanuit die input en feedback ontstaan ook vaak nieuwe projecten of werkgroepen rond verschillende thema’s.

Regionale kenniskringen

In 2021 willen we de regionale kenniskringen nieuw leven in blazen. We willen als organisatie nog meer laten zien welke voordelen een samenwerking tussen verschillende lokale besturen met zich meebrengt. Tijdens de regionale kenniskringen ontmoeten besturen uit de verschillende regio’s elkaar en wordt het duidelijk waarop elk bestuur die periode inzet. Ze kunnen hun oor te luisteren leggen bij elkaar en ervaringen uitwisselen.

Omdat we niet weten hoe de pandemie zal evolueren, is het moeilijk in te schatten hoeveel vergaderingen volgend werkjaar nog digitaal zullen verlopen. Na een korte rondvraag in verschillende kenniskringen, lijkt een afwisseling tussen zowel fysieke als digitale vergaderingen de voorkeur bij onze leden weg te dragen. Ze hebben beiden voordelen: fysieke vergaderingen zorgen voor meer informele babbels die de samenhorigheid versterken, terwijl je bij digitale vergaderingen geen tijd verliest met reizen. Wanneer vergaderingen online doorgaan, kunnen ze ook opgenomen worden en ter beschikking worden gesteld in onze bestandsbibliotheek. Een gezonde afwisseling tussen beide is ideaal, maar we zijn hiervoor voornamelijk afhankelijk van de verdere evolutie van de pandemie.

V-ICT-OR vzw moet ook tussen de RKK-vergaderingen door meer communicatie en interactie stimuleren in de Microsoft Teams die gelinkt zijn aan de verschillende RKK’s. We zouden dit kunnen faciliteren door per week één concrete vraag te posten in elke RKK, vraag van de week. Op die manier genereren we meer interactie en kunnen lokale besturen ook van elkaar leren. Wanneer ze zien dat besturen uit hun regio met dezelfde problemen kampen, zal de neiging tot samenwerking vermoedelijk groter zijn.

Thema’s of concrete vragen die in verschillende kenniskringen terugkomen, kunnen we overkoepelend aanpakken, denk bv. aan ‘hoe implementeer ik de MAGDA documentendienst?’ We kunnen hiervan een algemene webinar of interactief kennismoment voorzien vanuit de organisatie eventueel aangevuld met externe sprekers. Vragen vanuit de ene regio aan de andere kunnen ook steeds gesteld worden in ons communicatiekanaal RKK Overkoepelend, uitgewerkt in de vorm van een Microsoft Team.