Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Actieplan V-ICT-OR vzw: "Actiepunt 5: Het VlaVirGem-portaal"

09/03/2021

Het VlaVirGem-portaal

In 2013 pakte V-ICT-OR voor het eerst uit met VlaVirGem, een nieuwe gemeente in Vlaanderen. Meer specifiek, dé Vlaamse Virtuele Gemeente. Een modelgemeente waar andere Vlaamse steden en gemeenten zich aan kunnen spiegelen. In 2018 werd dan ook de website vlavirgem.be gelanceerd. Daarin brengen we als organisatie heel wat van onze projecten en tools samen, onder meer de oplossingscatalogus. Daarnaast worden er ook andere tools gebundeld waarmee je als organisatie aan de slag kan. Concreet bevat VlaVirGem de volgende elementen: IT-maturiteitsmeting, oplossingscatalogus, informatieveiligheidstool, referentiearchitectuur, overheidsbouwstenen, aankoopondersteuning, ons masterplan, de bestandsbibliotheek en digitale boeken. Recent ging ook het project Buy IT Public live, dit komt in de volgende alinea’s uitgebreid aan bod. Een andere tool, network of information en technology skills, zal dit jaar ook verder vorm krijgen. De gereedschapskist waarmee lokale besturen aan de slag kunnen en die wordt aangeboden door V-ICT-OR, wordt met andere woorden steeds verder uitgebreid.

NoITS

Voor dit project vertrokken we vanuit de mismatch die dikwijls ontstaat tussen lokale besturen enerzijds en IT-profielen anderzijds. Steden en gemeenten hebben moeite met het vinden van de juiste IT-medewerkers én het is ook niet altijd makkelijk om deze profielen binnen de organisatie te houden. Daar komt ook bij dat de rol van IT-medewerkers de afgelopen decennia sterk is geëvolueerd; ze moeten de organisatie niet enkel technisch bijstaan, maar IT’ers moeten ook strategisch meedenken en ook informatiebeheer wordt steeds belangrijker (‘I’ binnen IT).

Om een brug te slaan tussen lokale besturen en IT-medewerkers willen we vanaf 2021 inzetten op de ontwikkeling van een platform waarin zowel de vraag vanuit de steden en gemeenten als het aanbod, de IT-profielen op een transparante manier weergegeven worden en waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Het platform zal ook de mogelijkheid bieden om de vraag van omliggende lokale besturen te zien, waardoor het delen van bepaalde profielen nog maar enkele stappen verwijderd is.

Om dit te realiseren gaan we een innovatiepartnerschap aan. Deze aanbestedingsprocedure werd door een Europese richtlijn in 2014 in het leven geroepen en stelt ons instaat om een lange termijn samenwerking aan te gaan met één of meerdere partners die dit platform mee zullen ontwikkelen en ter beschikking stellen. Het innovatiepartnerschap is vooral bedoeld om de ontwikkeling van innovatieve diensten of producten te stimuleren waar nog geen kant-en-klare oplossing voor is, zoals in het geval van dit project. In Vlaanderen zijn we een van de eersten die een project zullen realiseren a.d.h.v. een innovatiepartnerschap, er wacht dus ongetwijfeld een boeiend proces. Tijdens 2021 zullen we deze procedure benutten om het NoITS-platform vorm te geven en te ontwikkelen. Daarbij zullen eveneens verschillende partners betrokken worden: de leveranciers en andere spelers op de markt die dit platform gaan ontwikkelen, maar ook de lokale besturen van wie we de input zullen gebruiken om dit platform zoveel mogelijk af te stemmen op hun noden.

Buy IT Public

COVID-19 zorgde midden maart voor een transitie naar telewerken en ook in de Vlaamse lokale besturen was dat niet anders. Uit een bevraging tijdens onze regionale kenniskringen bleek dat die omschakeling niet altijd even vlot verliep en enkele concrete problemen met zich meebracht. Verschillende lokale besturen gaven onder meer aan dat ze over onvoldoende hardware beschikten. Daarnaast is het bestellen van hardware voor steden en gemeenten niet eenvoudig, zij moeten bij hun aankoop immers rekening houden met de Wet op Overheidsopdrachten. Ambtenaren moeten offertes opvragen, technische vereisten oplijsten en vergelijken, rondbellen, goedkeuring vragen aan collega’s en wachten… Met ons aankoopplatform Buy IT Public willen we de aankoop van hardware bij lokale besturen op een dynamische en vlotte manier laten verlopen. We ontwikkelden een website met de flexibiliteit van een ‘bol.com’, waar de wet op overheidsopdrachten gerespecteerd wordt.

Na de lancering op 10/12/2020, vormt het in 2021 vooral een uitdaging om het platform levendig te houden. We willen zoveel mogelijk lokale besturen hierop laten participeren én hun laten inzien welke meerwaarde het platform voor hen kan betekenen. Daarnaast is het de bedoeling om naast die leveranciers die hun producten reeds aanbieden op Buy IT Public ook nieuwe leveranciers te onboarden. Op die manier bieden we de eindgebruiker, de lokale besturen, zo’n gevarieerd mogelijk aanbod.

E-learning

In het begin van 2020 werd er in samenwerking met uitgeverij Vanden Broele een bevraging gehouden rond de ervaringen die men heeft met e-learning platformen. Uit de resultaten bleek dat er nood was aan een e-learning platform. Vanuit V-ICT-OR werd er gezocht naar een omgeving waarop wij lespakketten en aparte lessen kunnen aanbieden aan de lokale besturen en hun medewerkers. Deze omgeving loopt via het a New Spring leerplatform. Op 10/12 werd het platform gelanceerd voor het publiek. Momenteel worden er twee cursussen aangeboden, één rond fundamentele cybersecurity kennis en één om anti fraude professional te worden.

In 2021 willen we vanuit V-ICT-OR dit aanbod verruimen. Enerzijds door de cursussen beschikbaar te stellen die al ontwikkeld werden, anderzijds door nieuwe opleidingen te ontwikkelen. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat het platform en zijn aanbod voldoende gecommuniceerd wordt naar de doelgroep. Om de content van de opleidingen te bepalen kunnen we beroep doen op onze community. We vermoeden dat de leden van de regionale kenniskringen een goed beeld hebben van welke problemen de medewerkers van hun bestuur hebben, op basis van hun input kunnen we relevante cursussen opstellen op maat van deze eindgebruikers.