Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Actieplan V-ICT-OR vzw: "Actiepunt 8: Consortia"

19/03/2021

Vanuit de VlaVirGem-piramide en het VlaVirGem concept maken we de vertaling naar een publiek-private samenwerking. Op deze samenwerkingsverbanden willen we ook in 2021 blijven inzetten, omdat we met zo’n samenwerking de kennis en middelen van verschillende partijen kunnen bundelen. Op deze manier, door te werken met consortia die zowel bestaan uit publieke als private organisaties, willen we op zoek gaan naar de meest optimale oplossingen voor problemen of struikelblokken waar lokale besturen dagelijks mee geconfronteerd worden.

LB365

LB365 vloeide voort uit wat vroeger ‘Samen aanbesteden’ heette. Lokale besturen gaan samen aan de slag om innovatieve dienstverlening te organiseren. Verschillende processen worden onder de loep genomen, omgezet naar een digitaal proces en generiek opgebouwd voor alle deelnemende besturen. Die generieke componenten worden vervolgens verzameld in een software-architectuur. Naar aanleiding van de snelle digitalisering van de lokale besturen, is de interesse in de project groot. In 2021 moeten we dan ook inzetten op het informeren van nieuwe lokale besturen en we moeten proberen deze besturen actief bij het project te betrekken. Dit kan onder meer door individuele demo’s, maar we zouden als organisatie ook een webinar kunnen houden waarbij we dit project voorstellen.

De opname komt terecht op de bestandsbibliotheek en lokale besturen zijn op die manier in staat om de demo/webinar zelfstandig te (her)bekijken. Vanzelfsprekend zijn de medewerkers van V-ICT-OR steeds beschikbaar om hieromtrent vragen te beantwoorden.

OCAPI

OCAPI is in essentie het opstellen van ACPaaS zodat ook andere steden en gemeenten hierbij kunnen aansluiten. OCAPI staat voor ‘Open city application programming interface’ en ACPaaS is het ‘Antwerp City Platform as a Service’. Het is met andere woorden een technisch platform waarin generieke 'backend' IT-componenten (notificaties, online betalingen, digitale handtekeningen, profielbeheer, enz.) worden verzameld en ontsloten van de digitale platformen die via het burgerportaal 'A-stad' gepersonaliseerde digitale dienstverlening en communicatie aanbieden.