Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Update LBLOD toegelicht op de stuurgroep eGov

19/02/2021

Vorige week verwelkomden we Katrien De Smet (ABB) voor een uiteenzetting omtrent de ontwikkelingen van LBLOD (Lokale Besluiten als geLinkte Open Data).

LBLOD moet helpen de versnipperde verbindingen te doorbreken en optimaliseren om informatie uit bronnen te gaan gebruiken voor rechtstreekse datauitwisseling met bovenregionale overheden, ondernemingen en burgers. Op die manier kan de bestuurskracht van lokale besturen toenemen.

Er bestaan 3 manieren om gelinkt te publiceren:

  1. Softwarepakket conform OSLO2
  2. Via ABB open source applicatie: Gelinkt notuleren
  3. Via digitaal loket ABB (slechts tot juni 2021)

Lokale besturen kunnen LBLOD reeds toepassen, maar toch moet de inbedding in Vlaanderen hiervan versterken. ABB ging systematisch te werk om lokale besturen en softwareleveranciers hierin te ondersteunen en begeleiden.

Zo werden lokale besturen gecatalogeerd op basis van hun ervaringsniveau t.o.v. LBLOD. Op die manier konden zij op een geschikte manier worden begeleid door onder andere demosessies op maat rond gelinkt notuleren. Voor softwareleveranciers werd een soortgelijke oefening gemaakt. Hierbij werd gekeken naar de mate waarin de aangeboden software erop gemaakt is om gelinkt te notuleren (maturiteitsniveau), ook zij worden hierbij systematisch begeleid door ABB.

In maart 2020 kon slechts 30% van de lokale besturen gelinkt publiceren. Door de begeleiding van ABB, zoals vermeld, nam de adoptiegraad toe tot 56% vandaag. Er is nog een lange weg te gaan om het aandeel van lokale besturen dat gelinkt notuleert of besluiten uitvaardigt, op te krikken. Experten en leden van het Vlaams parlement zijn alvast enthousiast over de vorderingen die worden geboekt.

Voor verdere ondersteuning omtrent LBLOD contacteert u als lokaal bestuur best in de eerste lijn uw aanbieder van softwarepakketten. In de tweede lijn kan u steeds terecht bij ABB. Zij bieden technische ondersteuning en mogelijke afstemming met leveranciers. Daarnaast zullen zij ook inhoudelijk advies bieden.

Indien u meer informatie wenst te bekomen, klik hier

In onze bestandsbibliotheek kan je de presentatie en de opname van deze toelichting raadplegen.