Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

ICT en duurzaamheid: de weg vooruit

12/03/2021

De ICT-sector heeft onze professionele werkelijkheid zeer sterk veranderd de afgelopen twee decennia en blijft zich ook verder ontwikkelen. Hierdoor zijn er al heel wat technologische toepassingen ontwikkeld die ons (professionele) leven makkelijker hebben gemaakt. Maar achter al deze voordelen schuilen er ook heel wat uitdagingen in de toeleveringsketens en productieprocessen.

De komende weken publiceren V-ICT-OR en Fair ICT Flanders een reeks artikelen om u bewust te maken van de impact van hardwareproductie op het milieu en de mensenrechten en welke invloed u als inkoper kan hebben om ICT-productie duurzamer te maken.

Om tot één elektronisch apparaat te komen zijn honderden toeleveranciers van over de gehele wereld betrokken. De ontgonnen ertsen voor ICT-apparatuur komen via verschillende tussenpersonen bij smelterijen, passeren langs productie- en assemblagefabrieken, en eindigen dan als een afgewerkt product bij de gebruiker. Doorheen dit productieproces doen er zich mensenrechtenschendingen voor, vooral tijdens de eerste fases van het proces, bij de ontginnings- en assemblagefasen.

Ook op milieuvlak is de tol van de toenemende ICT-apparatuur groot. De ontginning van grondstoffen in mijnen brengt onomkeerbare schade toe aan ecosystemen en veel van deze fabrieken werken op vervuilende fossiele brandstoffen en gebruiken gevaarlijke chemische producten. Het productiemodel van de grote leveranciers overschrijdt daarbij ook de draagkracht van onze planeet. Daarnaast hebben ICT-toestellen een relatief korte levensduur, en zijn ze vaak moeilijk repareer-en recycleerbaar.

Als publieke aankoper heeft u een belangrijke hefboom in handen om de ICT-toeleveringsketens duurzamer te maken. U kan namelijk bij de aankoop van ICT verschillende duurzaamheidsaspecten in uw beslissing meenemen. Wanneer we het hebben over duurzame aankopen spreken we over aankopen die de positieve sociale, ecologische en economische impact over de volledige levenscyclus van producten maximaliseert.

Als aankoper kan u hierrond verschillende eisen stellen, maar in de praktijk is het vaak moeilijk de juiste eisen te stellen. Dit komt omdat u als aankoper niet bekend bent met de mogelijke criteria en controlesystemen, door mogelijke conflicten met functionele eisen of omdat er gewoonweg onvoldoende duurzame alternatieven beschikbaar zijn op de markt. 

De eisen die u kan stellen belichten we de komende weken. Binnen 14 dagen bekijken we het effect van hardwareproductie op mensenrechten en klimaatverandering.