Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

V-ICT-OR past regiowerking aan i.f.v. de Vlaamse referentieregio's

16/03/2021
De Vlaamse Regering keurde op 12 maart 2021 een nieuwe kadernota (pdf) goed die voorziet in de definitieve indeling in 17 referentieregio’s en het vervolgtraject vaststelt. De Vlaamse Regering wil hiermee meer inzetten op een proces waarbij er meer coherentie wordt gebracht in alle intermediaire structuren.
 
In 2010 startte V-ICT-OR reeds met het organiseren van de regionale kenniskringen (zie kaart), bijeenkomsten van lokale besturen waar men kennis kan opdoen en kennis kan delen met anderen. Uit deze regionale kenniskringen vloeiden reeds verschillende samenwerkingsverbanden voort. Om in de toekomst geen verwarring te krijgen tussen een diversiteit aan regiowerking wil V-ICT-OR snel werk maken van de hervorming van zijn regionale kenniskringen naar de referentieregio's die door de Vlaamse regering vastgelegd werden. De komende dagen gaan we hierover in dialoog met de regiocoördinatoren.
 
Benieuwd tot welke regio jouw gemeente behoort? Bekijk hier de verhouding tussen de regionale kenniskringen en de 17 Vlaamse regio's.

Regionale kenniskringen

 
Regionale kenniskringen V-ICT-OR

Vlaamse referentieregio's