Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

De Europese digitale doelen voor 2030

18/03/2021

Vorige week presenteerde de Europese Commissie een visie en mogelijkheden voor Europa’s digitale transformatie tegen 2030. Deze visie draait rond vier grote hoofdpunten die men wil verwezenlijken door duidelijke doelen te stellen, een robuuste gezamenlijke bestuursstructuur en verschillende meerlandenprojecten waarbij investeringen van de EU, haar lidstaten en de private sector worden gecombineerd. De Commissie stelt haar doelen voor aan de hand van volgend kompas.

 

 

Digitaal burgerschap: rechten en principes.

De Commissie stelt voor een reeks van digitale beginselen en rechten op te nemen in een interinstitutionele verklaring die:

  1. een gemeenschappelijke benchmark op Europees niveau vaststelt voor fundamentele rechten en waarden in de digitale ruimte
  2. ervoor zorgt dat alle burgers voordelen halen uit de digitalisering, bekwaam zijn voor de digitale samenleving en hun rechten zowel online als offline uitoefenen
  3. de EU en de lidstaten begeleidt bij het ontwerpen en handhaven van een gecoördineerd beleid

 

Meerlandenprojecten.

Om de doelstellingen van het digitale kompas te bereiken, zal de Europese Commissie de lancering van meerlandenprojecten versnellen en vergemakkelijken.

De projecten zullen :

  1. investeringen uit de EU-begroting, van de lidstaten en de particuliere sector combineren;
  2. lacunes in de geïdentificeerde kritieke capaciteiten van de EU aanpakken en
  3. een onderling verbonden, interoperabele en veilige digitale eengemaakte markt ondersteunen.

 

Internationaal partnerschap voor het digitale decennium.

De EU zal haar mensgerichte digitale agenda op het wereldtoneel promoten en de afstemming of convergentie met de EU-normen en -standaarden bevorderen. Het zal ook zorgen voor de veiligheid en veerkracht van zijn digitale toeleveringsketens en wereldwijde oplossingen leveren. Deze worden bereikt door:

  1. het opzetten van een toolbox waarin samenwerking op regelgevingsgebied, capaciteitsopbouw en vaardigheden, investeringen in internationale samenwerking en onderzoekspartnerschappen worden gecombineerd;
  2. het ontwerpen van pakketten voor de digitale economie die worden gefinancierd via initiatieven die de EU, de lidstaten, particuliere bedrijven, gelijkgestemde partners en internationale financiële instellingen samenbrengen;
  3. een combinatie van interne investeringen van de EU en instrumenten voor externe samenwerking en
  4. investeren in verbeterde connectiviteit met de partners van de EU, bijvoorbeeld via een mogelijk fonds voor digitale connectiviteit

Meer info vind je hier.