Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Steden en gemeenten kennen hun SLA's niet of nauwelijks

25/03/2021

Twee weken geleden deed V-ICT-OR een poll in haar nieuwsbrief om te pijlen bij haar leden of ze zicht hebben op hun SLA's en wat daar precies in staat.

Daaruit bleek dat slechts bij 11% van de respondenten de SLA's van hun softwarepakketten bekend zijn bij de medewerkers. 27% kenden hun SLA's een beetje en 62% van de respondenten gaf aan dat ze hun SLA's helemaal niet kennen.

Dat blijkt ook uit de audit die Audit Vlaanderen vorig jaar liep bij lokale besturen uitvoerde: lokale besturen hebben vooral problemen met hun toegangsbeveiliging en de relatie met hun leveranciers.

V-ICT-OR's Eddy Van der Stock: 'Lokale besturen lopen met hun informatieverwerkende systemen te vaak van het ene systeem in het andere, van de ene update naar de andere, zonder stil te staan bij de onderhoudscontracten van  en verplichtingen voor de leveranciers die binnen deze contracten zijn vastgelegd. Dat blijkt ook uit onze poll, bijna twee op de drie gemeenten kent de afspraken met hun leveranciers en met hun verwerkers van persoonsgegevens, niet.

Ook bij recente discussies met leveranciers merkten we inderdaad op dat lokale besturen geen idee hebben wat onder updates en/of upgrades valt en hoe ze bepaalde zaken kunnen afdwingen. Een goede controle over de contracten en SLA’s helpt ons niet alleen controle te behouden over onze systemen, maar bespaart ook flink wat geld.'

In de nabije toekomst zoekt V-ICT-OR naar manieren om die relaties in kaart te brengen en te onderhouden.