Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Laat van je horen: the European Interoperability Framework for Smart Cities and Communities

01/04/2021
De Europese Commissie hoort graag jouw mening!
In samenwerking met de KUL en Deloitte bevraagt de Europese Commissie steden en gemeenten naar hun meningen en ervaringen met de digitalisering van hun dienstverlening om zo het Europese framework vorm te geven.

Lokale besturen worden geconfronteerd met complexe uitdagingen, zoals klimaatverandering, woonkwaliteit, pandemieën, energie-efficiëntie en stedelijke mobiliteit. Dankzij digitale oplossingen en technologische vooruitgang kan men dergelijke groeiende uitdagingen aanpakken. Door het gebruik van deze digitale oplossingen transformeren zij zich tot slimme steden en gemeenten.

Om de bestaande uitdagingen binnen steden en gemeenten te overwinnen is interoperabiliteit van cruciaal belang. Een gebrek hieraan leidt echter tot gefragmenteerde dienstverlening op lokaal niveau en tot gebrekkige communicatie. Deloitte en de KU Leuven erkennen het belang van interoperabiliteit voor het welzijn van de inwoners, bedrijven, bezoekers en lokale besturen in de Europese Unie en hebben van de Europese Commissie de opdracht gekregen een voorstel te ontwikkelen voor een European Interoperability Framework for Smart Cities and Communities (EIF4SCC).

Het doel van het EIF4SCC is om de Europese lokale besturen te voorzien van definities, principes, aanbevelingen, inclusief praktische use cases, en een gemeenschappelijk model dat publieke dienstverlening over domeinen, steden, regio's en grenzen heen mogelijk maakt. Momenteel loopt er een enquête waarbij men uw mening vraagt. In deze enquête wil men aanvullende bijdragen en standpunten verzamelen over de definities, beginselen, lagen, het conceptuele model en aanbevelingen en use cases van het ontwerpvoorstel voor een EIF4SCC. Om een zo goed mogelijk framework op te stellen heeft men uw mening en ervaringen nodig rond de reeds bekomen definities, beginselen, lagen, het conceptuele model. Enkel op deze manier kan men een zo goed magelijkbelanghebbenden om aanvullende bijdragen en standpunten te verzamelen over de definities, beginselen, lagen, het conceptuele model en aanbevelingen en use cases van het ontwerpvoorstel voor een EIF4SCC. De enquête voor de raadpleging van belanghebbenden is beschikbaar tot 12 april 2021 en kan u hier invullen.