Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Stuurgroep lokaal e-gov: VLOCA – Vlaamse Open City Architecture

06/04/2021

Samen bouwen we aan de toekomst’ is een vaak gehoorde slogan maar VLOCA wilt dit ook echt realiseren door samen met alle partners na te denken over hoe lokale besturen de moderne technologie kunnen aanwenden om in te zetten op maatschappelijke noden. Denk hierbij aan slimme verkeerslichten die naast het geven van licht ook gebruikt kunnen worden om verschillende data zoals verkeersdrukte of luchtvervuiling kunnen genereren. Slimme technologie kan ook gebruikt worden om via realtime info combimobiliteit mogelijk te maken of via allerhande data het waterbeleid beter af te stemmen op de huidige noden.  

Om dit alles mogelijk te maken diende de Vlaamse overheid in te zetten op vier grote werven: 

  • Architectuur: een blauwdruk waaruit lokale besturen inspiratie kunnen putten 
  • Matchmaking: het stroomlijnen van vraag en aanbod 
  • Financiering ter ondersteuning van de Vlaamse lokale besturen 
  • Use cases 

VLOCA stelde reeds enkele handvaten op waarmee lokale besturen aan de slag kunnen en stelde samen met Emac een bouwplan op waarin men samen met lokale besturen projecten uitwerkt. Op termijn wilt men komen tot duidelijke standaarden en een goede referentie-architectuur. Deze architectuur zal steeds verdeeld worden in vier grote blokken namelijk infrastructuur, dataflowsAPI’s en de smart city toepassingen. Bij elk afzonderlijk project dient men per blok de best passende elementen te kiezen op basis van de contextuele factoren. Voor VLOCA is vooral belangrijk dat de virtuele platformen de verschillende actoren samenbrengt en de verschillende projecten zo op te stellen dat ze interoperabel zijn. 

Welke projecten lopen er momenteel? 

 

In onze bestandsbibliotheek kan je de presentatie en de opname van deze toelichting raadplegen.