Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

ICT en duurzaamheid: Wat kan ik doen?

09/04/2021

Door duurzaamheidseisen te stellen in onze gunningscriteria. kunnen we als publieke of private aankopers een belangrijke impact hebben op de ICT-toeleveringsketen. Via deze eisen kan je proberen de negatieve sociale, ecologische en economische impact over de volledige levenscyclus van producten te beperken. Toch zien we dat het in de praktijk voor vele aankopers moeilijk is om de juiste eisen te stellen. Dat komt omdat we de mogelijke criteria, controlesystemen en nieuwe ontwikkeling nog niet goed kennen of omdat de markt eenvoudigweg onvoldoende duurzame alternatieven aanbiedt.

Naar sociale ICT-ketens.

Een belangrijk aspect in de ICT-keten is de sociale duurzaamheid die gestimuleerd moet worden. Dat kunnen aankopers bereiken door aandacht te besteden aan alle schakels binnen de keten. Tijdens een aankoop kan men van de leverancier onder meer eisen dat de internationale conventies van de ILO, arbeidsvoorwaarden en mensenrechten gerespecteerd worden, en dat hij leefbare lonen betaalt aan de arbeiders. Als aankoper kan je de naleving van je gestelde eisen moeilijk controleren aangezien de keten vaak zeer complex is en verschillende stappen omvat. Maar labels, certificaten, managementsystemen of monitoringsystemen kunnen een oplossing bieden.

Een circulaire IT-economie.

De ICT hardware sector is bij uitstek een voorbeeld van het dominante lineair economische model: we ontginnen of winnen nieuwe natuurlijke hulpbronnen, maken er producten van die we vervolgens – vaak na een relatief korte tijd – weer weggooien als ze niet meer naar behoren werken. Een smartphone gaat gemiddeld zo’n 2 jaar mee waarna we al snel een nieuwe kopen, omdat er een nieuw model op de markt is dat we graag willen of omdat software upgrades niet meer mogelijk zijn. Soms is de korte levensduur te wijten aan geplande veroudering, ICT-producten zijn vaak zeer fragiel en worden op die manier ontworpen dat ze moeilijk te repareren of te upgraden zijn. Een omschakeling naar een circulaire IT-economie kan een deel van de oplossing zijn. In deze circulaire economie worden producten en grondstoffen maximaal hergebruikt en wordt waardeverlies geminimaliseerd. Als organisatie kan u dan ook uw oude toestellen binnen brengen bij diverse inzamelingsinitiatieven die deze toestellen een tweede leven zullen geven.