Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Oproep participatie lokale besturen voor Network of IT Skills

23/04/2021

Voor de totstandkoming van het Network of IT Skills platform, is V-ICT-OR op zoek naar een softwareleverancier die ons kan bijstaan om de tool te ontwikkelen. Voor dit project, dat kadert binnen het programma innovatieve overheidsopdrachten, waren er maar liefst 11 potentiële kandidaten die ons hierbij wensen te ondersteunen. Nu de selectiefase van dit innovatief partnerschap werd afgerond, houden we 5 kandidaat leveranciers over die de kans hebben een offerte in te dienen tegen 11 mei 2021. Later zal op 25 en 26 mei een moment plaatvinden waarop de kandidaten pitchen en hun voorstel kunnen toelichten met eventueel een proof of concept. Met deze stap gaat het project dus verder naar de gunningsfase en zijn wij opzoek naar expertise van lokale besturen die we kunnen gebruiken bij het evalueren van de kandidaten.

Network of IT skills heeft als bedoeling om lokale besturen te helpen bij het vinden van IT profielen.
Binnen een iteratief platform willen we de vraagzijde (besturen) en aanbodzijde (IT profielen) samenbrengen. Binnen het platform gaan we de mogelijkheid bieden aan lokale besturen om IT profielen te zoeken en aan zich te binden voor vaste, tijdelijke of projectmatige werkaangelegenheden. We willen dus een ondersteuning bieden in de zoektocht naar specifieke IT competenties. Eén van de speerpunten in dit project is de mogelijkheid om IT profielen te gaan delen tussen lokale besturen onderling. Op die manier kunnen IT competenties optimaal worden ingezet.

Binnen het platform zullen lokale besturen de mogelijkheid hebben om competentiecriteria aan te geven die gericht zijn op de noden die voor hen spelen. Hierna volgt een systematische oplijsting van profielen aan de hand van onder meer cv-parsering en andere zaken die de IT profielen zullen hebben aangegeven binnen hun mogelijkheden.

Dit platform speelt dus in op de nood aan specifieke IT resources die lokale besturen nodig hebben om te beantwoorden aan de vraag van burgers om informatie en diensten via de digitale weg te ontvangen. Daarnaast kan via het inwinnen van IT competenties voor lokale besturen ook een duw geven in de rug voor het digitaliseren en optimaliseren van processen binnen de interne werking.

V-ICT-OR zet zich in voor de behoeften van lokale besturen. Vandaar dat wij veel waarde hechten aan de input vanuit lokale besturen en we voorzien hen te betrekken binnen dit project. Bij de ontwikkeling van het project willen we een werkgroep samenstellen met personen die expertise hebben binnen lokale besturen en die de behoeften kunnen opwerpen in het kader van de ontwikkeling van Network of IT Skills. Daarnaast wensen wij hen ook graag te betrekken in het beoordelingscomité dat de voorstelling van de offertes & proof of concept zal evalueren.

Indien u ons wenst te ondersteunen in het beoordelingscomité en eventueel later deel wil uitmaken van de werkgroep binnen dit project dan kan u ons steeds contacteren via networkofitskills@v-ict-or.be. Daarnaast kan u steeds terecht bij onze projectverantwoordelijke via 0471075389.