Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Pollresultaat: 68% van medewerkers van steden en gemeenten weet voldoende van IT

18/05/2021

Twee weken geleden vroegen we in onze nieuwsbrief aan onze leden welke percentage van hun medewerkers voldoende kennis heeft van IT om hun werk naar behoren uit te kunnen voeren. Volgens de respondenten heeft (gemiddeld) 68% van de medewerkers in hun stad of gemeente voldoende kennis van IT om haar/zijn job naar behoren uit te voeren.

Opvallend was dat geen enkele respondent van mening was dat minder dan de helft van de medewerkers IT-literate genoeg is om hun functie uit te oefenen. 60% was het laagste percentage dat gegeven werd.

Ook bij de beste organisaties zijn er nog hiaten in de IT-kennis van de medewerkers. Geen enkele respondent gaf aan dat meer dan 80% van de medewerkers over de IT-kennis beschikken waar ze nood aan hebbben.

Het clichébeeld van de lokale ambtenaar wordt hiermee nog maar eens ontkracht. Ja, ze hebben vaak de IT-skills waar ze nood aan hebben, maar er is nog werk aan de winkel om iedereen mee te krijgen.