Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Digitaal Vlaanderen en LB365 slaan de handen in elkaar.

03/06/2021

LB365 is een samenwerking van een twintigtal lokale besturen die samen generieke componenten ontwikkelen in Microsoft Dynamics CRM 365. Waar mogelijk wordt steeds eerst getracht om componenten van de Vlaamse overheid te integreren alvorens zelf een te (laten) bouwen. Een van de componenten is het archiveren van informatie. Hier werd bewust gekozen voor een koppeling met Digitaal Archief Vlaanderen.

Digitaal Archief Vlaanderen 

Het Digitaal Archief Vlaanderen (kortweg DAV) ondersteunt lokale overheden in Vlaanderen bij het beheren, bewaren en ontsluiten van afgesloten overheidsinformatie. Hiervoor worden twee platformen aangeboden: het Serieregister en het E-depot. In Dilbeek worden de bestuursvergaderingen en notulen gemetadateerd en inhoudelijk omschreven in een bepaalde serie in het Serieregister. Naast de inhoudelijke omschrijving van de informatie (naam, omschrijving, proces/dienstverlening) werden ook beheersregels toegekend als beheersmatige metadata (bv. bewaartermijn, bestemming, mate van openbaarheid).

Binnen LB365 werd er via API’s de link gelegd tussen de module Vergaderbeheer (Dynamics 365 en SharePoint) en het Digitaal Archief Vlaanderen (serieregister en E-depot). Zo kunnen de documenten op een eenvoudige en veilige manier kunnen worden gearchiveerd in het E-depot. Van daaruit kan men via API’s zorgen voor ontsluiting naar het publieksportaal van DAV, naar de bevoegde ambtenaren, bedrijfsapplicaties en de burger. In een volgende fase zal ook de link tussen dossiers in CRM en andere series worden gerealiseerd.

Meer weten over LB365? Hier vind je veel informatie over het project. 
Nog meer weten? Contacteer projectleider Andreas Nikolakopoulos: andreas.nikolakopoulos@v-ict-or.be