Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Online en offline participatie voor ouderen in de stad Almere

07/06/2021

Een gemengde aanpak die online en offline participatie combineert is vaak de beste optie om een breed publiek te bereiken. Almere, een stad in de Nederlandse provincie Flevoland, besloot een uitgebreide gemengde strategie op te zetten om haar oudere bevolking te ondersteunen.

Voor er online platformen, workshops en ideeënbussen waren, kwamen mensen al regelmatig samen in debatten, op informatieavonden of op vergaderingen in het gemeentehuis. Die offline contactmomenten boden hen de kans om hun vertegenwoordigers te ontmoeten en duurzame, persoonlijke vertrouwensrelaties op te bouwen.

Vandaag maakt technologie het een stuk makkelijker om ook online met elkaar in gesprek te gaan. Maar dat wil niet zeggen dat online tools de offline kanalen horen te vervangen. Het persoonlijke contact dat bij offline participatie komt kijken is vaak van onschatbare waarde voor het opbouwen van langdurig wederzijds vertrouwen. Bovendien bereiken online en offline participatiemomenten vaak een ander soort publiek. Mensen die niet zo technisch aangelegd zijn zullen bijvoorbeeld sneller een offline aanpak verkiezen. Om een zo breed mogelijk deel van de bevolking te bereiken, is het goed om voor een gemengde aanpak te kiezen. Dat is precies wat de stad Almere besloot te doen. Aan de hand van een combinatie van online en offline contactpunten en initiatieven richtte de stad zich op een groep die doorgaans misschien te weinig in de kijker komt te staan: ouderen.

Goud in Almere

Almere is een relatief nieuwe stad waar veel jonge mensen en gezinnen wonen. Maar al deze mensen blijven natuurlijk niet voor altijd jong, en de komende jaren zal de vergrijzing sterk stijgen in Almere. Het stadsbestuur besloot dat de tijd rijp was om haar focus op ouderen te richten. Wat moet er gebeuren om wonen, zorg, mobiliteit, veiligheid en welzijn beter toe te spitsen op de behoeften van ouderen? Hoe zorgt de stad ervoor dat ouderen waardig oud kunnen worden, met speciale aandacht voor kwaliteit van leven, zingeving en aangename dagbesteding? Met het project (G)oud in Almere wil de stad dit gesprek op gang brengen en een netwerk uitbouwen van alle projecten en initiatieven die meewerken aan een betere stad voor ouderen.

Zoals gezegd gebeurt dit in Almere met een hybride aanpak. Zo werd allereerst een online enquête gelanceerd om professionals, vrijwilligers en actieve bewoners te polsen wat er zoal nodig is om kwaliteit van leven voor ouderen te kunnen waarborgen. De enquête bevroeg verschillende facetten van het leven, zoals zingeving, zorg en ondersteuning, wonen en wijkvervoer. De resultaten van deze enquête werden vormgegeven in een infographic, die de basis vormde voor verdere offline gesprekken en strategieën.

Zo werd er in de wijk Almere Haven, één van de meest vergrijsde wijken in Almere, de netwerkcoalitie ‘Thuis in Haven’ in het leven geroepen. Maatschappelijke partners, bewoners en bewonersorganisaties komen er geregeld fysiek samen om bestaande en nieuwe initiatieven voor ouderen in Almere Haven voor te stellen. Maar ook in andere wijken zagen dit soort offline initiatieven het levenslicht.

Naast de offline gesprekken gaan de online gesprekken onverstoord verder. Zo werd recent de stadsconferentie ‘Kleurrijk Almere’ georganiseerd, in de vorm van een online workshop. Deze conferentie, waar maar liefst 100 inwoners, vrijwilligers en professionals aan deelnamen, legde de focus op de ondersteuning van ouderen met een migratieachtergrond. De bedoeling was om samen te brainstormen over hoe ouderenbeleid in Almere een cultuursensitieve kant kan krijgen. Naast een plenaire sessie werd er in breakout rooms volop gebrainstormd om ideeën te verzamelen, groeperen en prioriteren.

Dankzij een mix van offline en online participatie slaagde de stadsconferentie erin niet “over”, maar “met” een moeilijker bereikbare doelgroep te spreken. Daarvoor is het belangrijk om sleutelfiguren in de stad, zoals priesters, imams, pandits (hindoe-priesters) of gemeenschapsleiders voor het project te engageren. Door deze mensen fysiek te bezoeken en te overtuigen van de meerwaarde van deze dialoog, werd het makkelijker de leden van hun gemeenschap te bereiken.

Bron: citizenlab.co