Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

ManageIT viert 20 jaar V-ICT-OR en kijkt naar de toekomst

31/08/2021

Tijdens de naweeën van de millenniumbug, en wat deze voor overheden en bedrijven had meegebracht, organiseerden enkele lokale IT’ers zich om samen meer kennis en ervaring met elkaar te gaan delen. In die fase werd V-ICT-OR vzw als organisatie geboren. Focus op community en netwerking stonden van bij de start al altijd zeer centraal.

20 jaar later delen we nog steeds kennis en ervaring. Maar ondertussen werd het zoveel meer. Er zijn de talloze overleg- en kennismomenten, de opzet van collectieve projecten, het kostendelend werkend, neutraal adviserend, samenwerkend met de partners in de vrije markt doch altijd met de nodige kritische blik, enz. Zo zijn we van IT-pionier tot gewaardeerde trendsetter met heel wat volgers geëvolueerd. Projecten zoals OSLO en VlaVirGem – de “gemeente zonder gemeentehuis” avant la lettre – zouden er niet geweest zijn zonder de alsmaar aanhoudende ambitie vanuit die kleine organisatie om de gemeentelijke digitale transformatie in goede banen te leiden.

Wat we hebben bereikt, kennen we ondertussen voldoende. Het is nu vooral zaak te kijken waar we de komende periode zullen op inzetten. Maar ook die agenda raakt stilaan alweer goed gevuld. In elk geval, het blijft de eeuwige uitdaging en bezorgdheid om op een pragmatische manier onze lokale besturen veilig te houden op vlak van cyber en informatiebescherming. We nemen een sprint in hoe we voor de lokale besturen master data management gaan oppikken, als blijvend pijnpunt bij de interoperabiliteit en uitwisseling van gegevens tussen verschillende systemen. Als derde aandachtspunt tenslotte zetten we volop in op de uitwerking van city platform(en) as a service.

In onze ambities zijn we ook gegroeid van een jammerende klant van de bovenlokale overheden naar een volwaardige partner. We werken in vol partnerschip samen met de Vlaamse overheid en willen ook ons steentje bijdragen aan Vlaanderen Radicaal Digitaal 2. Elke bouwsteen en generiek onderdeel dat ter beschikking wordt gesteld helpen we mee ontsluiten. Ook wij zijn klaar voor de relance en werken deze samen met diverse partners mee uit.

Toen VlaVirGem in 2013 als idee werd gelanceerd, was het wellicht te embryonaal om de lokale besturen en zijn markt in die richting te kunnen bewegen. Meer generiek en kostendelend aan de slag, met een gezonde leveranciersonafhankelijkheid en voldoende innovatiekracht, waren toen de speerpunten om het concept met zijn diverse lagen stapsgewijs naar voor te brengen. Op vandaag zien we daarrond mooie initiatieven ontstaan. Wat ons betreft sluiten die perfect aan op de idee om niet alleen te durven nadenken aan een Gemeente zonder Gemeentehuis. Een dienstverlening die van De Panne tot in Maaseik dezelfde is en niet per definitie meer gebonden is aan de gemeente op zich. Een dienstverlening die voor alle burgers dezelfde is die kan perfect in een “Gemeentehuis zonder Gemeente”.

Kom samen met ons vieren op 8 en 9 december. Kijk en beleef mee op Manage IT hoe we samen met jullie de volgende decennia opnieuw belangrijke en uitdagende trajecten kunnen opzetten!