Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

50% van de lokale besturen voldoet niet aan de voorwaarden voor digitaal/hybride vergaderen

04/11/2021

In onze tweewekelijkse 'One-minute Poll' stellen we enkele vragen waarmee we waardevolle informatie verzamelen over het functioneren van Vlaamse steden en gemeenten.

In september heeft de Vlaamse regering een besluit goedgekeurd dat de voorwaarden vastlegt die de organen van lokale besturen moeten respecteren als ze beslissen om op een digitale of hybride wijze te vergaderen (meer informatie: Voorwaarden vastgesteld voor digitaal of hybride vergaderen bij organen van de lokale besturen - V-ICT-OR).

In de vorige nieuwsbrief werd gevraagd of de besturen al voldoen aan de normen voor hybride of digitaal vergaderen. De helft van de lokale besturen voldoet aan de vastgelegde voorwaarden. Besturen die hier wel al aan voldoen geven aan hier MS Teams, Televic of Yealink voor te gebruiken. Besturen die hier (nog) niet aan voldoen geven aan dat het bestuur en de politiek niet mee zijn in het digitaal vergaderen, dat er geen concrete plannen zijn of dat er hiermee rekening zal gehouden worden bij het verhuizen naar een nieuw gemeentehuis.