Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Resultaten poll > OSLO. Ken je het? Gebruik je het?

08/02/2022

OSLO staat voor Open Standaarden voor Linkende Overheden.

De Vlaamse overheid zet in op een eenduidige standaard voor de uitwisseling van informatie. Het is de bedoeling om te zorgen voor meer samenhang en een betere vindbaarheid van data. Op die manier kan iedereen de gegevens makkelijker gebruiken.

OSLO werd in 2012 door V-ICT-OR opgestart.

Hier werd de basis gelegd voor een open semantische informatiestandaard. Vandaag in 2022 - 10 jaar later - is het gebruik van OSLO meer en meer ingeburgerd. OSLO² zorgt voor een efficiëntere informatie-uitwisseling tussen burger, overheid en bedrijf. Ideaal om de administratie sneller interbestuurlijk af te handelen.


-/-

Deze mijlpaal is het ideale moment voor een stand van zaken. Hoe zit dit in jouw gemeente? Ken je het? Gebruik je het? We waren nieuwsgierig naar het effectieve gebruik van deze oplossing. En deden daarom vorige week een online bevraging.


Hierbij de resultaten:

  • 00 % >>> Euhhh ... nog nooit van gehoord.

  • 57 % >>> Ik ken het, maar we gebruiken het (nog) niet.

  • 29 % >>> We gebruiken het actief bij aanbestedingen ... vrijblijvend vermeld in het bestek.

  • 14 % >>> We gebruiken het actief bij aanbestedingen ... en dwing het af in het bestek.

  • 00 % >>> We gebruiken het zeer in actief in alle projecten.


Tijdens het Shopt IT event 12 mei 2022 in Flanders Expo zal er extra aandacht zijn voor vele opportuniteiten en toekomst van OSLO.