Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Single Digital Gateway toegelicht op stuurgroep eGov

18/02/2022

Op de stuurgroep lokaal e-government van 9 februari werd Single Digital Gateway toegelicht.

Met de Single Digital Gateway (SDG) wilt de Europese Unie haar burgers en bedrijven makkelijk toegang geven tot digitale overheidsdienstverlening in de Europese Unie. Het portaal Your Europe fungeert hierbij als centrale toegangspoort en verwijst de gebruikers door naar de juiste websites in de verschillende lidstaten. Via Your Europe kunnen burgers en bedrijven dan ook op een eenvoudige manier betrouwbare informatie vinden over IPDC’s van de afzonderlijke Europese lidstaten.


Vanuit de Europese Unie wordt er gewerkt met drie belangrijke pijlers:

 • Informatie waarbij 17 informatiegebieden werden gedefinieerd.
 • Procedures waarbij 21 kritische procedures werden gedefinieerd waarvan er 6 een impact hebben binnen Vlaanderen (studeren, verhuizen, ondernemen etc).
 • Assistentiediensten die zich in België in een eerste fase zullen beperken tot ondernemersloketten, product contactpunten ,e-health, VDAB etc.


Vanuit de centrale overheden werd er in het verleden reeds gewerkt aan het in kaart brengen van de federale en regionale producten- en dienstcatalogus. Maar om een volledig beeld te kunnen bieden dienen we ook de lokale producten en diensten beschikbaar moeten maken via een open lokale producten- en dienstencatalogus. Vanuit Vlaanderen zullen er dan ook sjablonen ter beschikking worden gesteld om dit zo eenvoudig mogelijk te maken voor de lokale overheden. 


Wat kunnen lokale besturen doen?

 • Aansluiten bij 1 van de werkgroepen
 • Aansluiten op themagroepen
 • Informatie voorbereiden m.b.t. SDG diensten
  • Binnenkort overzicht producten en korte beschrijving ter beschikking
  • Heb ik de dienst?
  • Neem ik informatie over, of gebruik ik lokale tekst
 • Meedoen aan gebruikerstesten

In onze bestandsbibliotheek kan je de presentatie en de opname van deze toelichting raadplegen.