Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Het nieuwe Vlaamse ICT Raamcontract

28/02/2022

De Vlaamse Overheid lanceerde deze maand haar nieuwe ICT raamcontracten en wij geven u zoals gewoonlijk mee wat u echt moet weten over deze raamcontracten.

-/-

De Vlaamse Overheid lanceerde deze maand haar nieuwe ICT raamcontracten waarbij men meer dan 6 ICT-partners met elk hun eigen expertises inzet om de specifieke noden van de diverse overheden in te vullen. Men kan daarbij gebruik maken van maar liefst 6 percelen waaronder integratiediensten, werkplekdiensten, clouddiensten en/of datacenterdiensten, netwerkdiensten, applicatiediensten en mainframe diensten. Hier ziet u al onmiddellijk dat men vooral inzet op diensten waardoor de aankoop van hardware enkel mogelijk is wanneer u hieraan ook dienstverlening koppelt.


P1: SERVICE INTEGRATIE.

In dit eerste perceel, geleverd door Atos, kan men terecht voor basis integratiediensten zoals coördinatie, change management, rapportagemogelijkheden etc. Maar natuurlijk ook voor de 24/7 bereikbare servicedesk, één bestelportaal, een integratiecatalogus en natuurlijk ook informatieveiligheidsdiensten zoals het monitoren van veiligheidsinbreuken en incidenten maar ook het opvolgen en beheren van risico’s met betrekking tot de dienstverlening via de raamcontracten.


P2: WERKPLEKKEN.

In het tweede perceel, geleverd door CEGEKA, kan u terecht voor de organisatie en werking van de werkplekken via drie operationele modellen. In het eerste model, de volledige ontzorging, dient u als overheid geen eigen investeringen, resources of kennis te voorzien aangezien het raamcontract alles voor u zal opvangen aangezien ICT hier als een dienst wordt aanzien. In het tweede model, de ondersteunende ontzorging, dient u nog eigen investeringen, resources en kennis te voorzien maar dient er een balans gezocht te worden tussen de eigen ICT en gedeelde ICT. Ten slotte kan men in het derde model, de franchise ondersteuning, ook gebruik maken van ondersteuning bij de Vlaamse Bouwstenen maar dient men eigen investeringen, resources en kennis te voorzien maar blijft men 100% verantwoordelijk voor de eigen ICT-strategie van het bestuur.


P3: CLOUD EN DATACENTER.

Ook in het derde perceel, geleverd door Atos, krijgen de besturen de mogelijkheid te kiezen tussen de drie bovenstaande operationele modellen. Bij de volledige ontzorging dient het bestuur, ook hier, geen eigen investeringen, resources en kennis te voorzien en worden zij gealigneerd met de Vlaamse ICT-strategie en ontvangen zij de VO Level Securtiy. Bij de ondersteunende ontzorging dient het bestuur opnieuw eigen investeringen etc. te voorzien eigen zij hun eigen platformen dienen te beheren binnen de gedeelde ICT-infrastructuur. Daarnaast krijgt men in dit tweede model ook de mogelijkheid om het eigen datacenter in beheer te geven aan Atos. Ten slotte kan men ook hier kiezen voor de franchise ondersteuning waarbij men gebruik kan maken van de gedeelde computerzaal faciliteiten, centrale AWS of Azure subscriptions. De hardware investeringen, het beheer en cloudbeheer blijven voor de rekening van het bestuur.


P4: NETWERKING.

Net zoals in de voorgaande percelen zal in dit perceel, geleverd door Proximus, krijgt men de keuze tussen drie onboardingsmoddelen. Binnen de volledige ontzorging gaat men aan de slag met een gedeeld fysiek netwerk, zijn er geen eigen investeringen in HFB gebouwen en dient men geen eigen resources of kennis te voorzien. In de ondersteunde ontzorging gaat men opnieuw aan de slag met een gedeeld fysiek netwerk, gedeelde basis netwerk diensten en een Managed VLAN. Het bestuur dient zelf wel enkele investeringen te dragen en dient zelf een goed Netwerk management te voorzien. In de franchise ondersteuning dient het bestuur opnieuw een beslissing te nemen aangezien men hierbij nog de keuze kan maken om aan de slag te gaan met een gedeeld fysiek netwerk en managed VLAN of aan de slag te gaan met een eigen fysiek netwerk dat dient te voldoen aan de VO-standaarden. Daarnaast dienen alle investeringen, resources en kennis analoog aan de andere percelen voorzien te worden door het bestuur zelf.


P5: APPLICATIEDIENSTEN.

Perceel 5 is in dit raamcontact de vreemde eend in de bijt aangezien we hier werken met drie partners die in mini-competitie met elkaar zullen treden, indien de toepassing nog niet in het beheer is van één de betrokken partners. Daarbij heeft de Vlaamse Overheid hierin ook drie interessante voorwaarden verwerkt zoals de vrije afname (geen afnameverplichting en opzegmogelijkheden), de modulaire opbouw (diensten kunnen selectief worden afgenomen) en de flexibiliteit en op maat dienstverlening. Binnen de procedure werd er heel wat vrijheid gelaten aan de besturen met betrekking tot de concrete invulling van de procedure. Een gelijke behandeling en andere wettelijke verplichtingen blijven natuurlijk van toepassing.Hoe kan u gebruik maken van dit raamcontract?

Alle Vlaamse entiteiten, inclusief lokale overheden, kunnen reeds gebruik maken van dit raamcontract zonder extra juridische stappen te moeten nemen. In het gebruikersbeheer (IDM) kan je het recht “Digitaal Vlaanderen ServiceNow Gebruiker” toekennen aan de personen die werkaanvragen wensen in te dienen. Wanneer dergelijke aanvragen succesvol werden ingediend, zal er steeds een onboardingstraject gestart worden op basis van uw noden.


Hebt u nog vragen over dit raamcontract? Stel ze ons gerust via info@v-ict-or.be