Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Voorstelling Smart City Dataplatform op stuurgroep eGov

04/04/2022

De 3 centrumsteden Brugge, Roeselare en Leuven hebben samen een bestek uitgeschreven voor een dataplatform. Sinds januari 2022 is het platform live en in maart werden de eerste cases geonboard.

Steden en gemeenten staan momenteel voor tal van grote uitdagingen, waaronder klimaatverandering, een vergrijzende bevolking, mobiliteit, globalisering en digitalisering. Data zijn de sleutel om relevante toepassingen voor de maatschappij van de toekomst te voorzien.

Beleid op basis van objectieve data.

Een voorbeeld van zo'n case is het nachtlawaai die de doortrekkersstraten in Leuven verstoord, een problematiek die moeiijk aan te pakken is.

Als oplossing wil men door het gebruik van technologie de passanten in goed gedrag gaan nudgen. De geluidsgegevens van de beleving van nachtlawaai worden in kaart gebracht en er wordt gebruik gemaakt van een intelligent model op basis waarvan men real-time nudges uittest.

Wil je meer te weten komen over dit project? Aansluiting andere besturen.

In onze bestandsbibliotheek kan je de presentatie en de opname van deze toelichting raadplegen.