Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Verplichte e-invoicing - KB van 9 maart 2022

08/04/2022

Ondernemers zullen in de nabije toekomst hun facturen enkel nog op elektronische manier mogen versturen naar alle aanbesteders. Deze verplichting treedt gefaseerd in voege op 1 november 2022, 1 mei 2023 en 1 november 2023, afhankelijk van de geraamde waarde en de datum van bekendmaking van de opdracht. Opdrachten met een geraamde waarde tot 3.000 euro excl. btw vallen niet onder de verplichting. Meer informatie op de e-invoicing websites van de Vlaamse en Federale overheid.

Voor opdrachtnemers van de Vlaamse overheid bestond de verplichting om elektronisch te factureren al sinds 1 januari 2017 en verandert er bijgevolg niets.
Maar voortaan zullen dus alle aanbesteders hun leveranciers moeten sensibiliseren en begeleiden om met e-facturatie van start te gaan.


Informatiesessie voor aanbesteders.

De Vlaamse overheid organiseert op dinsdag 14 juni (VAC Leuven) en op donderdag 23 juni (VAC Gent) informatiesessies voor aanbesteders. Je verneemt er hoe je je leveranciers kan sensibiliseren en begeleiden om te starten met e-facturatie.

Schrijf je dus zeker in!