Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Regionale Kenniskring in de Westhoek

28/04/2022

Deze week ging Milenco op bezoek in één van de meest historische regio’s van ons land, de Westhoek. Naast haar historische waarde wordt deze regio ook gekenmerkt door haar doorgedreven samenwerking op vlak van ICT. Deze samenwerking zien we ook terugkeren in de topics die werden besproken op de allereerste Regionale Kenniskring van dit kwartaal. We hadden het onder meer over een mogelijke uitrol van autonoom 5G, de aankoop van antivirussoftware, interbestuurlijke IT-back up, een gedeeld serverpark, de evaluatie van onze gebruikte software én de voorstellen van de Pop Index van de gemeente Poperinge.

De afgelopen periode nam de regio namelijk de coördinatie op zich rond de aankoop van antivirus software voor haar individuele lokale besturen. Hierdoor kregen de afzonderlijke besturen meer inzicht in de diverse noden binnen de regio maar kregen zij ook een beter inzicht op de markt. Vandaag zien we dat de besturen elk afzonderlijk hun antivirussoftware hebben aangekocht omwille van afzonderlijke voorstellen maar dat zij door samenwerking toch een meer geïnformeerde beslissing hebben kunnen nemen. Maar daar stopt het niet, de regio denkt zelfs na om in de toekomst hierrond nog meer te gaan samenwerken mogelijks in de vorm van een raamovereenkomst.

Maar naast de coördinatie en kennisdeling rond aankopen gaat deze regio ook verder door suggesties in de groep te gooien rond een interbestuurlijke IT-backup of een gedeeld serverpark. Op deze manier zou men niet alleen de afzonderlijke IT-kosten kunnen drukken maar zou men ook elkaar kunnen helpen in nood waardoor de dienstverlening naar zowel de burger als de interne medewerkers niet in het gedrang komen. Vanuit de VLAAMSE ICT ORGANISATIE kunnen we dergelijke samenwerking alleen maar aanmoedigen en staan wij dan ook steeds klaar om hen bij te staan door middel van advies.

Het doel van onze Kenniskringen is het delen van kennis en ook dat heeft deze regio goed begrepen. Voor de tweede keer op rij zorgt de gemeente Poperinge namelijk voor een interessante bijdrage, namelijk hun Pop Index. Via dit handig portaal krijgen de gemeentelijke medewerkers online meer inzichten in de contactgegevens van hun collega’s, hun verjaardagen maar krijgen zij ook een mooi overzicht van de aankomende bestuurlijke vergaderingen, hun goed te keuren aanvragen, hun bestelbonnen. Maar ook het aanvragen van briefnummers of het opzoeken van burgers in het lokaal burgerbestand wordt mogelijk gemaakt via deze lokale oplossing. Deze best practice heeft de lokale besturen uit de regio alvast geïnspireerd en is mogelijks ook een interessante piste voor de lokale besturen buiten de regio.
 
Wij kijken alvast uit naar de volgende kenniskringen van dit kwartaal en houden jullie op de hoogte!