Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Datakluizendienst - Solid - toegelicht op de stuurgroep eGov

24/06/2022

Op de stuurgroep lokaal e-government van 15 juni werd een stand van zaken gebracht over datakluizendienst Solid. Binnen dit initiatief wil Digitaal Vlaanderen de burgers terug de controle geven over hun data door middel van een persoonlijke datakluis.

Solid is een interessant initiatief omdat het doet nadenken over hoe we data gebruiken en delen. De grondlegger van Solid is Sir Tim Berners-Lee, ook de uitvinder van het World Wide Web, die hiervoor recent een eredoctoraat ontving van de Universiteit Gent.

Solid kan bijdragen aan een heuse datarevolutie, waarbij burgers bewuster met data omgaan en er op die manier meer data en meer innovatieve data-applicaties in de samenleving komen.

In die kluis wordt de meest recente data van een burger of een bedrijg opgeslagen. De burger heeft zelf controle over de kluis en kan beslissen wie welke data kan gebruiken. Tijdens de uiteenzetting werd de stand van zaken van twee praktijkvoorbeelden toegelicht: de diplomacase en de looncase.

Interesse in deze cases of de het groeipad voor de toekomst?

In onze bestandsbibliotheek kan je de presentatie en de opname van deze toelichting raadplegen.