Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Na twintig jaar nieuwe regels om Europese burgers online beter te beschermen

06/07/2022

Gisteren stemde het Europees Parlement een resolutie met betrekking tot de Digital Service Act (DSA) en Digital Market Act (DMA). Met deze Resolutie wilt het Europees Parlement duidelijke regels opleggen aan onze digitale platformen om de vrijheden van burgers en de bescherming van hun data te vrijwaren.

De regels voor het verlenen van digitale diensten in de EU zijn sinds de vaststelling van de richtlijn inzake elektronische handel in 2000 grotendeels ongewijzigd gebleven, terwijl digitale technologieën en bedrijfsmodellen zich snel blijven ontwikkelen en zich nieuwe maatschappelijke uitdagingen aandienen, zoals de verspreiding van namaakgoederen, haatzaaiende taal en desinformatie online. Eind 2020 diende de Europese Commissie dan ook een nieuw wetgevingsvoorstel in voor een wet op de digitale diensten (DSA) om het huidige EU-rechtskader voor digitale diensten te actualiseren. Maar men diende ook een voorstel in voor een verordening betreffende betwistbare en eerlijke markten in de digitale sector, ook wel de Digital Market Act (DMA) genoemd.

Met de Digital Service Act wil men een veiligere en betrouwbare online-omgeving tot stand brengen. Men voorziet dan ook in een kader van gelaagde verantwoordelijkheden voor verschillende soorten diensten en stelt een reeks geharmoniseerde asymmetrische verplichtingen voor de hele EU voor om te zorgen voor transparantie, verantwoordingsplicht en regelgevend toezicht op de onlinespace van de EU.

Met de Digital Market Act wil men dan weer via geharmoniseerde regels het gedrag van digitale platforms die optreden als poortwachter tussen zakelijke gebruikers en hun klanten in de EU reguleren. Deze aanpak houdt een verschuiving in van antitrustinterventie achteraf naar regelgeving vooraf, en verankert in de EU-wetgeving een reeks ex-ante regels voor de aanwijzing van poortwachters en de uitwerking van ex-ante verplichtingen en verboden die radicaal zullen veranderen hoe grote digitale platformen in de EU mogen opereren.

Begin dit jaar werd er reeds een principe akkoord gesloten tussen de Commissie, De Europese Raad en het Europees Parlement. Deze week vond het effectieve debat in het Europees Parlement plaats waarbij verschillende fracties aangaven deze verorderingen te ver te vinden gaan terwijl anderen graag nog verder waren gegaan. Eurocommissaris voor Digital Europe, Margrethe Vestager,  nuanceerde en stelde dat een eerste ambitieuze stap werd gezet waarbij de Europese Unie, net zoals bij de General Data Protection Regulation , dé voorloper wordt inzake digitale innovatie en data.

Ook onze Vlaamse Europarlementsleden reageerden hoopvol op de DSA en DMA. “Wat offline illegaal is, moet ook online illegaal worden,” zegt Kathleen Van Brempt. “We hebben hiermee een nieuwe stap vooruit gezet.” Ook Geert Bourgeois (NV-A) vindt beiden een goede zaak aangezien de DMA concurrentie mogelijk maakt en groeikansen biedt aan onze jonge bedrijven terwijl de DSA dan weer meer zorgt voor duidelijke regels én een veel betere bescherming van onze gebruikers. Tom Vandenkendelaere (CD&V) spreekt dan weer van een “historisch pakket waarmee we big data reguleren en we het veel eerlijker en transparanter maken voor onze burgers.” Vandenkendelaere hamert wel op een duidelijke en effectieve handhaving om de gesloten achterpoortjes ook effectief gesloten te houden.

 

Wil je meer weten over de Digital Service Act of de Digital Market Act? Klik dan zeker op de links voor meer informatie.