Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Gemeente zonder gemeentehuis. Digitaal loket voor ondernemers tegen 31 mei 2024.

14/11/2022

Kortrijk werkt samen met Mechelen, Sint-Niklaas en de Vlaamse ICT-organisatie (V-ICT-OR) aan een digitaal loket voor ondernemers. Ze gebruiken daarvoor het Microsoft Power Platform. Via het ondernemersloket zullen startende en bestaande ondernemers de mogelijkheid hebben om hun gegevens aan te passen, premies en vergunningen aan te vragen en vragen te stellen.

Up to date gegevens
Een database zal de gegevens bewaren van ondernemers en starters die in contact komen met het lokaal bestuur. Deze database zal onder andere communiceren met de Vlaamse Kruispuntbank van Ondernemingen zodat de gegevens over ondernemingen steeds zo actueel mogelijk zijn en de ondernemer niet bij elke aanvraag dezelfde gegevens hoeft in te vullen.1 plek voor vraag en antwoord.
Op vandaag stellen ondernemers vragen aan de stadsbesturen via verschillende kanalen (e-mail, telefoon, WhatsApp, …). Dat zullen ze nog steeds kunnen doen, maar de opvolging van die vragen zal verbeteren door de (automatische) registratie ervan in het ondernemersloket. Naast het verbeteren van de opvolging bij afwezigheden zullen de stadsmedewerkers per onderneming over een klantendossier beschikken dat toelaat om de individuele situatie per onderneming nauwkeurig op te volgen.

Herbruikbaar proces voor vergunningen en premies.
Voor het aanvragen van vergunningen en premies werken de partners een generiek proces uit dat met beperkte inspanningen herbruikbaar is voor andere besturen. Geleidelijk aan zal het projectteam alle vergunningen en premies voor ondernemers digitaliseren volgens dit proces zodat ondernemers steeds op dezelfde manier een aanvraag kunnen doen en eerder geregistreerde data zo veel mogelijk herbruikbaar zijn. Ondernemers zullen zelf de status van aanvragen kunnen opvolgen, historieken raadplegen, contactgegevens aanpassen, enzovoort.

De Vlaamse overheid steunt dit project met een subsidie van 500.000 euro via het subsidieprogramma ‘Gemeente zonder Gemeentehuis’. Ca. 21.515 ondernemers uit de partnersteden kunnen vanaf 31 mei 2024 het loket in gebruik nemen.

#samenwerken
Meer dan ooit digitaal, altijd de burger centraal.