Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

De 'gouden bit' award werd gisteren gewonnen door Stad Gent.

09/12/2022

V-ICT-OR organiseert net zoals de vorig editie de uitreiking van de "Gouden Bit & de Gouden Byte Award" voor slimme lokale besturen.

De Gouden Bit Award is een prestigieuze prijs voor lokale overheden of administraties die dankzij slim ingezette IT het verschil maken voor hun klanten. Elke lokale overheid, overheidsbedrijf of sociale non-profit organisatie, kan aan deze wedstrijd deelnemen.

-/- 

En de winnaar van de Gouden Bit Award 2022 was Stad Gent.

Met hun project: Proactieve dienstverlening in Stad Gent

De Stad Gent zet sterk in op proactieve dienstverlening. Via het slim bevragen van data kunnen we als lokale overheid bepaalde premies of rechten zélf al aan een rechthebbende toekennen zonder dat die daartoe attesten moet aanleveren. Via ons digitaliseringsproject werken met data die de overheid al ter beschikking heeft in authentieke bronnen, zoals de federale Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid (gegevens over leefloon, Verhoogde Tegemoetkoming), Rijksregister (domicilieadres en gezinssituatie) FOD. FIN (inkomensgegevens) of eigen interne data (is de burger in budgetbeheer of schuldbemiddeling bij OCMW Gent). Gedaan met burgers die bewijsstukken moeten verzamelen en overmaken, of erger: uit de boot vallen omdat ze niet door alle administratieve verplichtingen wegwijs raken. In België riskeren 4 op de 10 burgers digitale uitsluiting. Dit zijn vaak de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Zij hebben recht op bepaalde steunpremies of voordelen, maar in de praktijk blijkt dat een groot deel van de rechthebbenden die voordelen niet opnemen. Om te bewijzen dat ze in aanmerking komen, moeten burgers nog attesten verzamelen bij meerdere instanties, en dat betekent voor velen een grote drempel. Voor de burgers betekent dit dus een grote vereenvoudiging. Zij moeten niet langer zelf die attesten Verhoogde Tegemoetkoming, bewijs van leefloon, attest van handicap, of fiscale attesten opvragen en aanleveren, wat drempelverlagend werkt. In de usecase van het Stedelijk Onderwijs moeten de ouders de kortingen zelfs niet meer aanvragen. Ze ontvangen dit proactief, zelfs al weten ze niet eens dat ze daar recht toe hebben. Hierdoor werken we de non-take up weg die bij veel kwetsbare doelgroepen bestaat. Proactieve dienstverlening verbetert bovendien ook de werking van de stadsdiensten. Het vernieuwde proces werkt op basis van data-minimalisatie. We beperken de gegevens die onze medewerkers via de digitale tool opvragen en krijgen over de (aanvragende) burgers enkel die gegevens die noodzakelijk zijn. Voor de overheid betekent dit een efficiëntiewinst doordat de opgevraagde bewijsstukken niet meer gecontroleerd of bewaard moeten worden. Bovendien hebben burgers vaak nog veel vragen die ze aan de stadsdiensten stellen over hoe en waar ze die bewijsstukken moeten opvragen. Bijvoorbeeld over hoe ze een attest Verhoogde Tegemoetkoming kunnen verkrijgen, welk soort inkomen er bevraagd wordt, of hoe ze kunnen bewijzen dat ze in een vorm van budgetbegeleiding verkeren. Een heel groot deel van deze vragen, en tijd die kruipt in het beantwoorden en begeleiden ervan valt weg als we als overheid zelf de databronnen gericht bevragen. Tot slot zal onze opzet ook een vereenvoudiging beteken voor de betrokken organisaties die de nodige bewijsstukken en attesten afleveren. Mutualiteiten die de vraag krijgen om een attest Verhoogde Tegemoetkoming uit te reiken, maatschappelijk werkers die hun cliënt een bewijs moeten meegeven over hun leefloon,… Doordat we deze data opvragen bij de authentieke bron, moeten zij daarvoor ook niet meer als doorgeefluik optreden.

De Gouden Bit & Byte Award 2022 werd uitgereikt tijdens Manage IT op donderdag 8 december 2022 in Hilton in Antwerpen. 

SAVE THE DATE - volgende editie van ManageIT staat op de agenda voor 14 december 2023.