Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Samenwerking, het meest gebruikte woord tijdens de stuurgroep Local-Gov

03/03/2023

Woensdagavond betekent om de 6 weken een avondje brainstormen tijdens onze stuurgroep Local E-gov. De stuurgroep lokaal e-government brengt ideeën en initiatieven voor een digitale en online overheid rond onze digitale tafel waarin diverse actoren vertegenwoordigd zijn. Onze stuurgroep is namelijk samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende beleidsdomeinen binnen lokale, Vlaamse en federale overheden. Ook deze keer hebben we geprobeerd enkele interessante topics op onze agenda te plaatsen.

-> Alvast een kort overzicht

 

1. Cyberfundamentals opgenomen in de Informatieveiligheidstool

De digitalisering van besturen brengt voordelen voor de interne werking en dienstverlening, maar ook gevaren zoals cyberhacks. Recente hacks in verschillende steden en zelfs bij een Kamerlid benadrukken de dreiging. De enige oplossing is ons zo goed mogelijk te verzetten en  door middel van samenwerking maatregelen te definiëren die het moeilijker maken voor hackers om binnen te dringen in onze organisaties. Om ons daarbij te helpen lanceerde het Centrum voor Cybersecurity in België (CCB) het Cyberfundamentals Framework waarbij men via een set van concrete maatregelen onze gegevens beter wenst te beschermen, het risico op de meest voorkomende cyberaanvallen aanzienlijk wenst te verminderen en de cyberweerbaarheid van onze organisaties wenst te vergroten. Vanuit V-ICT-OR vzw ondersteunen wij dit initiatief door deze vragenlijst en de bijhorende maatregelen op te nemen in onze Informatieveiligheidstool zodat jij hier ook onmiddellijk mee aan de slag kan gaan. Daarnaast zal dit framework ook uitvoerig besproken worden tijdens de cyberweerbaarheidswoensdagen zodat we door middel van samenwerking en kennisdeling onze organisaties beter kunnen beschermen.

-> Opname kan je hier bekijken


2. Eenvoudig aanbesteden via BuyIT Public

Op 27 februari lanceerde V-ICT-OR in samenwerking met de Vlaamse overheid en het gemeentebestuur van Stekene het vernieuwde aankoopplatform: BuyIT Public. Het platform reduceert de administratieve rompslomp die vaak gepaard gaat met aanbestedingen. Als lokaal bestuur is het van groot belang om snel en efficiënt te kunnen schakelen. BuyIT Public biedt daarom de mogelijkheid om eenvoudig IT-producten of -diensten aan te kopen via de overheidsopdrachten van beperkte waarde én de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, met een bestedingslimiet van tot 140.000 euro per bestelling.

-> Opname kan je hier bekijken


3. Het Nationaal Coördinatie Centrum

V-ICT-OR vzw nodigde ook het Nationaal Coördinatie Centrum van België uit om haar werking en doelen te duiden aan de leden van onze stuurgroep. De technologische ontwikkelingen, nieuwe (grensoverschrijdende) cyberdreigingen en de radicale verschuiving naar digitale omgevingen veranderen onze maatschappij in een hoog tempo. Het is belangrijk dat België zich kan aansluiten bij deze evolutie om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Via het nationale coördinatiecentrum kan België nieuwe (investerings)opportuniteiten van de EU ten volle aangrijpen en zal ze de samenwerking op nationaal en regionaal niveau in België verbeteren, wat (gezien de huidige cyberuitdagingen) essentieel is om het noodzakelijke niveau van cyberveiligheid te bereiken.

-> Opname kan je hier bekijken


4. Cybersecurity: waar zit de pijn?

Tijdens de stuurgroep hebben we ook even gekeken naar waar de pijn nu juist ligt als het gaat over cyberveiligheid in onze besturen. De conclusie die we konden trekken was dat er zeker voldoende kennis is binnen onze community maar dat men de tijd en middelen niet vindt om deze kennis ook echt in de praktijk om te zetten. Maar hoe zorgen we er dan voor dat we ons toch beter kunnen gaan beveiligen? We zijn ervan overtuigd dat we door meer samenwerking tot een veiliger België zullen komen door middel van kennisdeling, SIEMs en SOCs als bouwstenen beschikbaar te maken maar bijvoorbeeld ook door het samen definiëren van enkele cyberveiligheidsverplichtingen waaraan leveranciers dienen te voldoen. V-ICT-OR vzw neemt de geleverde input alvast mee naar haar volgende overleg met de hogere overheden. 

-> Opname kan je hier bekijken