Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Vernieuwd Viag (NL) verder onder vlag Nedictor.

11/05/2023
Na zo'n dertig jaar heeft de Vereniging van Informatie- en Automatiseringsprofessionals bij Gemeenten (Viag) besloten verder te gaan onder de naam Nedictor (Nederlandse ICT Organisatie).

Die nieuwe naam hoort bij een strategiewijziging om gemeenten beter te kunnen ondersteunen bij de digitale vraagstukken die op hen afkomen.

Afgelopen najaar kondigde het bestuur van Viag al aan een nieuwe weg in te willen slaan om beter tegemoet te komen aan de vragen die leven rond de digitale transformatie van gemeenten. Ontwikkelingen in de digitalisering en automatisering gaan in een dermate hoog tempo deze organisaties dit soms moeilijk kunnen bijhouden. Voor het uitstippelen van de nieuwe koers van de vereniging werd een transitieteam aangesteld onder leiding van Eddy Van der Stock (voorzitter van de Vlaamse zusterorganisatie V-ICT-OR).

Het team kwam met een aantal adviezen en voorstellen waarbij niet alleen is gekeken naar de technologische ontwikkelingen, maar vooral ook naar de impact daarvan op de werkwijzen en processen binnen de gemeenten. Tijdens de algemene ledenvergadering eind april werd (unaniem) ingestemd met de goedkeuring van de nieuwe visie, statuten en het huishoudelijke reglement van de vereniging onder de naam Nedictor. Deze nieuwe naam staat in het Latijn voor 'een teller', een term die volgens het bestuur aangeeft dat iedereen binnen de gemeentelijke digitale transformatie meetelt voor de vernieuwde organisatie.

Platform

De komende maanden wordt stapsgewijs duidelijk hoe de vorm en uitwerking in het functioneren van de vernieuwde Viag er uit gaat zien. Het bestuur geeft in een toelichting op de website wel alvast een voorproefje. Zo wil Nedictor een rol spelen als platform voor het delen van informatie, kennis en ervaringen en het gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor it-vraagstukken. Daarvoor wil de vereniging intensiever samenwerken met de bedrijfsleden in de vorm van een bedrijvenconsortium. Daarbinnen kunnen dan vraag/behoefte en aanbod dichter bij elkaar gebracht worden.

Ook wil Nedictor een luisterend oor bieden aan de leden in de gemeenten die het vaak moeilijk hebben met de talrijke veranderingen, en praktische ondersteuning regelen in het kader van de wetgeving en continue wijzigingen en vernieuwingen op het gebied van technologie. De vereniging  richt zich daarbij in eerste instantie op thema’s zoals inkoop, cybersecurity, de Common Ground-beweging, de Wet open overheid en cloud en artificiële intelligentie (ai). Het opzetten van een stuurgroep om deze doelstellingen te bereiken, ligt in de lijn der verwachtingen.

Maar Nedictor wil ook dat de regio's een belangrijke rol gaan spelen binnen de nieuwe organisatie. Elke regio heeft zijn eigen specifieke uitdagingen en behoeften op het gebied van digitalisering, maar er is ook kruisbestuiving tussen de regio’s mogelijk. Er worden voor leden regionale bijeenkomsten - al of niet online – georganiseerd. De vereniging overweegt tevens het opzetten van regionale werk- of vakgroepen.

 

BRON: Computable