Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Volgende 3 cyberweerbaarheidswoensdagen staan in het teken van structuur brengen en prioriteiten bepalen.

08/06/2023

Zoals aangekondigd staan de volgende cyberweerbaarheidswoensdagen (juni 2023) in het teken van structuur brengen en prioriteiten bepalen voor elk van jullie besturen.

V-ICT-OR gaat besturen stapsgewijs coachen in de cyberfundamentals. We gaan aan de slag – met de cyberfundamentals als kapstok – om de maturiteit van onze organisaties verder te verhogen en er voor te zorgen dat we een oplossing hebben voor alle zaken die worden aangehaald in de fundamentals. Tegelijk een goeie voorbereiding op NIS2.

Hoe pakken we dit aan? 

1/ Jan Guldentops zal deze keer een labo verzorgen, waarbij het de bedoeling is om tijdens dit moment ook zelf aan de slag te gaan via individuele metingen - en een collectieve bespreking. De tools en methoden die zullen worden gebruikt kunnen direct toegepast worden binnen het eigen bestuur. Aan het einde van het labo geven we “huiswerk”, die we op de volgende sessie kunnen bespreken. Graag luisteren we ook naar jullie eigen werkwijzen of tools om de voorgestelde uitdagingen aan te pakken.

2/ Tegelijk zetten we onze bestaande V-ICT-OR tools in om in kaart te brengen wat handig en minder handig is. Dit doen we via de softwarecatalogus (welke gratis/opensource/betalende tools gebruiken we en vinden we goed), maar ook de informatieveiligheidstool krijgt een plaats om de werkzaamheden rond de fundamentals op te volgen en projecttaken voor het eigen bestuur aan te maken.

We doen 3 van dit soort labosessies na elkaar in de maand juni en gaan dan in zomerreces. De eerste sessie is volgende woensdag, 14 juni, 15u.

Iedereen (enkel voor lokale besturen) die de voorbije maanden dit 'registratie informatie en kennismomenten rond cybersecurity' formulier reeds invulde, ontvangt een uitnodiging. Indien je dit nog niet deed? Geen probleem. Dit kan nog steeds, klik hier.

3/ Eind zomerverlof (30/08 of 31/08 TBC) komen we dan fysiek samen op een speciale cyberweerbaarheids-kennisdag in de AP Hogeschool te Antwerpen. Deze kennisdag wordt gratis aangeboden aan de mensen die ook naar onze 7de editie van de CIS dag komen in Lamot Mechelen (05/10). Op dit congres voorzien we eveneens tijd om ons voorbereidend werk van de labo’s en kennisdag samen te brengen en te bespreken, uit te diepen en voor te leggen aan andere experts. 

-/-

Voor iedereen die graag nog een opfrissing krijgt over de cyberfundamentals van het CCB, hieronder vind je een kleine terugblik op de sessie van vorige week, de opname en slides vinden jullie op onze bestandsbibiohteek:

SLIDEDECK - klik hier.
OPNAME - klik hier.


Voor de fans van Jan Guldentops en cybersecurity - hebben we ook nog deze - klik hier - inspirerende podcast aflevering waar Jan onlangs 'op de sofa' te gast was.