Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Kunstmatige Intelligentie in de Publieke Sector: Grijp de kans om te Innoveren.

29/09/2023

In deze snel digitaliserende wereld biedt kunstmatige intelligentie (AI) ook enorme mogelijkheden voor de publieke sector, daar zijn we ondertussen van overtuigd. De manier waarop is soms nog vaag, dit terwijl het technologisch potentieel om werklasten te verlichten en de interactie tussen overheidsinstanties en burgers te verbeteren groot is. Hoewel veel overheidsorganisaties dit potentieel reeds erkennen, missen ze nog de benodigde vaardigheden en expertise om deze technologie succesvol te implementeren.

De mogelijkheden voor gemeenten zijn echter ontelbaar. AI kan worden ingezet om uiteenlopende problemen aan te pakken, variërend van het optimaliseren van afvalbeheer met slimme camerasystemen tot het verbeteren van stadsplanning op basis van verkeersgegevens. Maar ook het gebruik van slimme sensoren bovenop auto's om kentekens te scannen en foutparkeerders op te sporen, evenals camera's op vuilniswagens die probleemafval detecteren, enz …

Hoewel het op vandaag voornamelijk grotere gemeenten of steden zijn die deze uitdagingen stapsgewijs oppikken, vooral omdat zij reeds beschikken over databeheerders en experts die AI kunnen integreren, dienen ambtenaren nog ondersteund te worden om de volledige waarde van AI te benutten. Die kennisdeling kan op vandaag nog veel beter binnen de lokale besturen, er is werk aan de winkel.

Het implementeren van AI begint zoals de meeste digitaliseringstrajecten met een duidelijke visie en strategie, waarbij het belang van een alomvattende datastrategie met een missie, visie, roadmap, businesscase en risico-inventarisatie niet kan onderschat worden.

Naast technologie is ook de menselijke component van groot belang bij datagedreven werken. Beleid en management moeten actief betrokken worden bij het beoordelen, plannen en implementeren van AI-initiatieven. Het omarmen van AI vereist een veranderingsproces dat invloed heeft op verschillende aspecten van de organisatie, waaronder leiderschap, strategie, processen en cultuur. Het investeren in zowel mensen als technologie is cruciaal om succes te behalen.

Hoewel AI veel kansen biedt, geven experts mee dat de ethische aspecten van cruciaal belang zijn en van in het begin dienen meegenomen te worden. Maar ook hier zal de aandacht voor ethische kwesties rondom AI pas echt goed toenemen, naarmate de technologie zich verder ontwikkelt en ook de wet- en regelgeving zich aanpast - zoals de Europese AI Act. Het doel van deze Europeses AI Act is dat mensen en bedrijven in de EU kunnen rekenen op veilige, transparante, traceerbare, niet-discriminerende en milieuvriendelijke AI-systemen die onder toezicht van mensen blijven staan. Naar verwachting zal iedereen die met AI werkt vanaf 2026 moeten voldoen aan de eisen.

AI en menselijke interactie dient in deze elkaar aan te vullen in plaats van over “vervangen” te spreken. Burgers als klant zullen altijd behoefte hebben aan menselijke interactie en creativiteit, terwijl AI routinematige taken kan overnemen. Het is aan de organisaties zelf om ervoor te zorgen dat deze integratie op een veilige en verantwoorde manier plaatsvindt.

Steden en gemeenten kunnen met de juiste visie, strategie en investeringen in zowel technologie als menselijk kapitaal toekomstgericht de vruchten plukken van deze innovatieve technologie om hun dienstverlening aan hun burgers en bedrijven verbeteren.

Onze organisatie plant in het eerste kwartaal van 2024 een kennisdag rond AI.

Vragen en suggesties zijn alvast welkom op ons info@ adres.