Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

LOLA: Een sterk netwerk creëren op vlak van ICT en digitalisering bij lokale overheden

16/10/2023

Een sterk netwerk creëren op vlak van ICT en digitalisering bij lokale overheden, dat is wat V-ICT-OR doet. Dit doen we niet enkel regionaal voor onze lokale besturen (met o.a. onze regionale kenniskringen), maar ook internationaal. Zo is V-ICT-OR zelf aangesloten bij het internationaal samenwerkingsverband LOLA, de Linked Organisation of Local Authority ICT Societies.

Wat is LOLA?
LOLA is een netwerk van koepelorganisaties van verschillende landen. Dit netwerk is ontstaan vanuit de nood om samen naar oplossingen te zoeken voor gemeenschappelijke problematieken, zowel voor leden als voor burgers. LOLA behartigt dus dezelfde doelstellingen als V-ICT-OR, maar dan over land- en zelfs continentgrenzen heen. Ook handig: onze voorzitter Eddy Van der Stock is ook voorzitter van LOLA.

Wat is het voordeel van deze internationale samenwerking?
Lokale besturen zijn overal ter wereld anders ingericht, en toch zijn er heel wat gelijkenissen. Nieuwste trends en innovaties, het gebruik van AI in de werkomgeving, de waardering van de ICT-dienst en dienstverlening, de discussie over de positie van de ICT-medewerker en de ICT-dienst binnen het bestuur, ... 

Met LOLA willen we een hoge standaard van lokale overheidsdiensten aanbieden door een efficiënt gebruik van informatie- en communicatietechnologieën. We doen dit door gezamenlijke projecten op te zetten, best practices te delen, gezamenlijk de nationale overheden te beïnvloeden en de ICT-leveranciers samen te benaderen. Concreet hebben we zo bijvoorbeeld al onze whitepaper rond verantwoord gebruik van genAI gezamenlijk opgesteld en gedeeld met de verschillende landen.

Het doel? Een significante bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Europese en/of internationale ICT-normen, coördinatie van grensoverschrijdende projecten en waar mogelijk gebruik maken van nationale en Europese financiering om deze doelstellingen te bereiken.

Voordelig voor onze organisaties, onze leden en de burgers!

 

De voornaamste werkdomeinen van LOLA

 • Gemeenschappelijke architectuur, gedeelde diensten en normen
 • Open data, transparantie en persoonlijke rechten
 • Artificiële Intelligentie
 • E-inclusie
 • Cyberweerbaarheid
 • Burgerparticipatie en betrokkenheid
 • Privacy en persoonsgegevens
 • Plattelandsinclusie
 • Hybride werkplek

Wie is lid van LOLA?

 • V-ICT-OR – België
 • ALGIM - Nieuw-Zeeland
 • GMIS - VS
 • KommITS - Zweden
 • MISA - Canada
 • SOCITM - Verenigd Koninkrijk
 • Nedictor - Nederland
 • MAV Technologie – Australië

 

Elk jaar vindt er ook een LOLA-congres plaats waar internationale kennis wordt uitgewisseld. In 2024 organiseren we dit boeiende evenement in België (Antwerpen) in de week van 9 december. Stay tuned!