Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Stuurgroep lokaal e-government op 18/10/2023

17/10/2023

Na een verlengd zomerreces komt de stuurgroep lokaal e-government terug (digitaal) samen op woensdag 18 oktober (18u).

Tijdens deze sessie wordt dieper ingegaan op twee agendapunten die deze keer heel nauw aanleunen bij onze eigen werking, zijnde de optimalisatie van de regionale kenniskringen en de opstart van een security consortium voor lokale besturen.

 

In onze regionale kenniskringen, afgekort RKK, brengen we elk kwartaal ICT’ers van lokale besturen (steden, gemeenten en OCMW’s) uit elke Vlaamse regio samen om kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Dit met het oog op lokale diensten verbeteren en een nog kwalitatievere dienstverlening bekomen. 

RKK-projectmanager Micheline heeft het afgelopen kwartaal alle deelnemers bevraagd rond de organisatie en gewenste thema's binnen de regionale kenniskringen. Op basis van hun input en bemerkingen ligt er nu een concreet voorstel tot optimalisatie op tafel dat we graag bespreken met de stuurgroep. 

 

In een tijd waarin digitale dreigingen en cyberaanvallen steeds geavanceerder worden, zet V-ICT-OR zich als ledenorganisatie voor ICT-professionals in lokale besturen in om de cybersecurity-maturiteit van deze besturen te verbeteren.

Zo werden er al een aantal belangrijke stappen gezet om kennis te verzamelen, te delen en prioriteiten te stellen op het gebied van cybersecurity. Naast onze cyberweerbaarheidswoensdagen, de informatieveiligheidstool en de praktische begeleidingen, wordt er nu ook een cybersecurity consortium van lokale besturen in het leven geroepen. Een concrete doelstelling is het bundelen van krachten en middelen om de cyberweerbaarheid van lokale besturen verder te versterken.

De kick-off van dit consortium wordt op woensdag 18 oktober gegeven tijdens de cyberweerbaarheidswoensdag die om 15u van start gaat. Besturen die geïnteresseerd zijn kunnen zich aanmelden via deze link.

 

Wenst u graag deel te nemen aan onze stuurgroep lokaal e-government?
Stuur dan een mailtje naar vlavirgem@v-ict-or.be