Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Context en definitie van AI voor ICT Managers in Lokale Besturen

18/10/2023

De Europese Commissie heeft voorstellen geïntroduceerd voor de regulering van kunstmatige intelligentie (AI) in de EU, gericht op het beschermen van individuele rechten tegen de risico's van AI. Het is cruciaal voor ICT-managers in lokale besturen om zich bewust te zijn van deze voorstellen en hun potentiële impact.

Ursula von der Leyen, in 2019 kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie, initieerde een gecoördineerde Europese benadering van de ethische aspecten van AI. Dit leidde tot een Witboek over AI in 2020, gevolgd door de introductie van de AI Act in april 2021. Deze act beoogt de veiligheid en naleving van AI-systemen in overeenstemming met Europese normen en waarden.

De definitie van AI binnen deze act beschrijft het als software met specifieke functionele kenmerken. Desondanks hebben zowel de Raad van de Europese Unie als het Europees Parlement hun eigen interpretaties en aanpassingen voorgesteld, met nadruk op verschillende AI-elementen.

De goedkeuring van de AI Act is nog gaande, met zowel de Raad als het Parlement die hun eigen amendementen hebben ingediend. Er zijn al diverse onderhandelingssessies geweest en meer zijn gepland. Men verwacht dat de AI Act begin 2024 wordt aangenomen, wat een mijlpaal zal zijn in het beperken van AI en het minimaliseren van risico's voor de samenleving.

Tot slot, de EU AI Act streeft naar een evenwicht tussen innovatie en burgerrechten. ICT-managers in lokale besturen moeten alert blijven op deze ontwikkelingen om zich voor te bereiden op toekomstige veranderingen en een verantwoordelijke implementatie van AI te waarborgen.