Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Zijn lokale besturen klaar om te herstellen van een hack?

23/10/2023

Tijdens het afsluitend panelgesprek van de Cyber & Information Security day, kortweg CIS-dag, hebben we een aantal vragen voorgelegd aan het aanwezige publiek.

We vroegen onder meer of lokale besturen over procedures beschikken om te herstellen van een hack. Diezelfde vraag is vorige week ook gesteld via onze nieuwsbrief.

>>> De feedback van tijdens het CIS-panelgesprek en de resultaten van onze nieuwsbriefpoll zijn bij deze gecombineerd.

Uit de enquêteresultaten blijkt dat er verschillende niveaus van voorbereiding zijn als het gaat om het herstellen van een hack binnen de besturen.

Een opvallende 7% gaf aan dat hun bestuur beschikt over een volledig, actueel en getest Business Continuity Plan (BCP) en Disaster Recovery Plan (DRP). Dit duidt op een geavanceerd niveau van voorbereiding en bewustzijn met betrekking tot het omgaan met cyberincidenten.

Een aanzienlijk aantal respondenten, namelijk 67%, gaf aan dat hun bestuur momenteel bezig is met het ontwikkelen van een BCP en DRP. Bij deze besturen worden momenteel belangrijke stappen ondernomen.

Er is echter ook een aanzienlijke groep van 12% waarbij de herstelprocedure enkel in hun hoofd zit. Hier is dus zeker nog ruimte om de nodige stappen te formaliseren en documenteren. 

Daarnaast gaf ook 12% aan dat hun bestuur niet over deze procedures beschikt er ook (nog) niet actief mee bezig is. 

grafiek_CIS.png