Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

[resultaten 1-minute poll] Zijn AI-oplossingen reeds aanwezig in de werking van lokale besturen?

03/11/2023

Je hoort steeds meer en meer over Artificiële Intelligentie en de mogelijke toepassingen - zie bijvoorbeeld ook onze eerder gepubliceerde whitepaper, specifiek rond generatieve AI LLM's zoals bijvoorbeeld ChatGPT. 

Wij vroegen ons af of de Vlaamse lokale besturen reeds met AI aan de slag zijn of de mogelijkheden reeds hebben onderzocht voor hun werking. Via onze nieuwsbrief van vorige week hebben we hier dan ook via onze one-minute benchmark poll naar gepeild.

40% van de lokale beturen gaf aan dat ze AI-toepassingen nog niet overwogen hebben. 

• Ongeveer 1 op 5 heeft er reeds over nagedacht, maar heeft nog geen concrete stappen genomen richting een mogelijke implementatie.

30% van de lokale besturen heeft wel reeds enkele ideeën over hoe AI-toepassingen hun werking zou kunnen ondersteunen, maar zijn nog in de beginfase van het onderzoeken van de mogelijkheden. 

• Tot slot heeft ongeveer 10% wel reeds verdere actie ondernomen met betrekking tot mogelijke AI-oplossingen. 3,7% heeft al een aantal pilots uitgevoerd en is nu bezig om de bredere implementatie te overwegen. 7,4% heeft effectief al enkele (1 tot 3) AI-oplossingen geïntegreerd in de bedrijfsprocessen. Geen enkel bestuur dat aan deze bevraging heeft deelgenomen, had reeds 4 of meer toepassingen geïmplementeerd.

Een kleine groep respondenten uit de private sector heeft deze poll ook beantwoord. Deze resultaten zijn niet mee opgenomen in onderstaande grafiek. Daar bleek vooral dat AI werd overwogen, maar dat er nog geen stappen richting implementatie genomen waren.