Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Artificial Intelligence: De toekomst binnen lokale overheden.

13/11/2023

In een artikel van onze zusterorganisatie Socitm bespreekt men de implicaties en overwegingen van het implementeren van Artificial Intelligence (AI) in lokale overheden, waarbij de inzichten van een virtuele rondetafeldiscussie met AI-experts en senior leiders van lokale overheden in de UK worden belicht. We geven graag een uitgebreide samenvatting en aanvullende informatie uit andere bronnen om een grondig begrip van het onderwerp te bieden:


AI-ontwikkeling en toepassingen.
AI verbetert de productiviteit van het personeel, stroomlijnt taken en vult menselijke capaciteiten aan, met name op het gebied van kennisoverdracht. Met tools zoals Microsoft Copilot, die real-time begeleiding bieden binnen CRM-systemen, wordt de productiviteit verder verhoogd. Bovendien is het gebruik van AI voor het analyseren van spraakdata en het in real-time markeren van mogelijke fraude-indicatoren cruciaal in de inspanningen tegen fraude en zorgt het voor een passende toewijzing van middelen. Door burgerinteracties te verbeteren, routinetaken te automatiseren en te helpen bij kennisbeheer, zoals het transcriberen en samenvatten van gesprekken, vult AI CRM-systemen aan. Tot slot kan AI lokale overheden ondersteunen om efficiënter te werken, kosten te beheren door routinetaken te automatiseren en gebouwomgevingen, zoals temperatuurregeling, te optimaliseren.

 

Ethische en Leiderschapsoverwegingen.
Het opzetten van een ethisch kader gericht op principes zoals goed doen, schade vermijden, menselijke voorwaarden respecteren en verantwoordelijkheid is cruciaal voor verantwoorde AI-adoptie. Daarnaast is het waarborgen van transparantie in AI-besluitvorming en het handhaven van duidelijke verantwoordelijkheid voor door AI aangestuurde resultaten essentieel om vertrouwen te bouwen en ethisch AI-gebruik te waarborgen. Bovendien is het van belang dat senior leiders een basiskennis hebben van de capaciteiten, beperkingen en potentiële maatschappelijke impact van KI, en actief deelnemen aan lopende AI-discussies.

 

Implementatiestrategieën en de toekomstige uitdagingen.
Het opzetten van een gestructureerd kader voor AI-adoptie, gecombineerd met het begrijpen van AI-specifieke risico's en het waarborgen van assurance-niveaus voor AI-systemen, zijn cruciale stappen voor een succesvolle AI-implementatie. Voor het waarborgen van een veilig en verantwoord AI-gebruik is het bieden van training aan personeel over AI-toepassingen essentieel, evenals het betrekken van externe stakeholders en het opzetten van betrokkenheidsgroepen voor gemeenschapsbetrokkenheid. Tot slot moeten discussies over de rol van AI in besluitvorming, of het nu gaat om assistentie of autonome besluitvormers, openlijk worden gevoerd, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan de ethische overwegingen rondom AI-besluitvorming.

 

Bij het anticiperen op maatschappelijke veranderingen wordt verwacht dat AI binnen 5 tot 10 jaar aanzienlijke veranderingen in de samenleving zal brengen, vooral op gebieden die verband houden met kwetsbare volwassenen, kinderbescherming en onderwijs. Lokale overheidsleiders moeten deze veranderingen voorzien en proactief aanpakken. Daarnaast biedt data-analyse en procesverbetering door AI de mogelijkheid om grote hoeveelheden data te analyseren, de besluitvorming te verbeteren en processen te optimaliseren. Dit is vooral waardevol bij taken die betrekking hebben op data-analyse en het automatiseren van repetitieve processen.

 

Samenwerkingsinitiatieven:
Door samen te werken met leveranciers en andere lokale overheden om successen, geleerde lessen en beste praktijken in AI-adoptie te delen, kan de positieve impact van AI in de sector versnellen. Via meer gemeenschapsgestuurde AI-initiatieven kunnen lokale overheden hun krachten bundelen om het gebruik van AI aan te pakken via initiatieven zoals de GenAI voor lokale overheidsinstanties, met als doel het werk en beleid rondom AI-implementatie in lokale governance te begeleiden

De integratie van AI in lokale overheden biedt de belofte van verbeterde efficiëntie, verbeterde dienstverlening en geïnformeerde besluitvorming. Het vereist echter een evenwichtige aanpak die ethische overwegingen, transparantie, gemeenschapsbetrokkenheid en een goed gestructureerd kader voor adoptie en implementatie omvat.

KLIK HIER naar de originele PDF van Socitm. Enkel voor beschikbaar V-ICT-OR leden. Nog geen lid? Dat kan al vanaf 35 euro.