Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

[resultaten 1-minute poll] centralisatie van authentieke gegevensbronnen

09/01/2024

Bij de laatste nieuwsbrief van 2023 polsten we naar jullie mening rond de complete centralisatie van authentieke gegevensbronnen en basisregistraties van burgers door overheden

Hoog tijd om onze bevindingen op een rijtje te zetten.

Bij de vraag: "bent u voor of tegen de complete centralisatie van authentieke gegevensbronnen en basisregistraties van burgers door overheden?", blijkt een grote meerderheid (88%) voor te zijn. Een kleine minderheid (8%) is tegen, nog een kleinere minderheid (2%) kan zich er niet over uitspreken.

Er was ook de mogelijkheid om extra toelichting te geven bij het antwoord op die eerste vraag.

Bij de mensen die positief hebben geantwoord op de vraag, zien we vaak dat er wel bepaalde aandachtspunten aan verbonden worden. Vaak wordt verwezen naar voldoende beveiliging en bescherming tegen GDPR-schendingen en hacking. De uitdagingen van het beheren van gegevens, zoals duplicatie en gebrek aan synchronisatie bij decentrale benaderingen, wordt benadrukt.
Er wordt ook aangegeven dat centralisatie kostenefficiënter en minder foutgevoelig is, mits er goed rollen- en rechtenbeheer is. 

Bij de respondenten die negatief geantwoord hebben op de eerste vraag, klinkt vooral bezorgdheid over wie de controleurs dan controleert, en merkt men op dat men er vandaag al onvoldoende in slaagt om adequate kwaliteit te bieden en oplossingen aan te reiken om samen de kwaliteit te verbeteren. Vanuit deze invalshoek staan zij eerder wantrouwig tegenover de stelling.

 vraag1.png

 

We vroegen u ook om de huidige kostenstructuur en efficiëntie van lokale bevolkingsdatabanken in vergelijking met een potentieel gecentraliseerd systeem te beoordelen.

Qua kostenstructuur wordt deze voornamelijk als redelijk duur ervaren. 1 op 5 respondenten staat er eerder neutraal tegenover.

Qua efficiëntie zijn de meningen eerder verdeeld, met toch een lichte meerderheid aan de kant van "minder efficiënt" tegenover de resultaten die wel van hoge efficiëntie uitgaan. 

 vraag2b.png

Tot slot werd ook gepeild naar uw standpunt over het centraliseren van burgergegevens ten aanzien van de huidige decentrale bevolkingsbestanden op het gebied van dataveiligheid en privacy

De meerderheid staat hier positief tegenover: 36% van de respondenten is uitgesproken positief, 31% vindt het eerder positief. Ongeveer 1 op 5 blijft neutraal in zijn beoordeling.

De personen die dit als negatief ervaren (3% uitgesproken negatief en 11% eerder negatief) zijn een minderheid. Deze percentages komen wel in de buurt van de "tegen"-resultaten uit de eerste vraag, maar dit is zeker geen één-op-één overeenkomst.

vraag3.png