Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

“Denktank Lokale Transformatie”: Nieuwe naam voor de Stuurgroep Lokaal E-Government

18/01/2024

Eind vorig heeft de stuurgroep lokaal e-government even tijd genomen om zich te herbronnen over de concrete invulling. Op dit moment wordt dit alvast vertaald in twee praktische wijzigingen.

  • Enerzijds zal de stuurgroep op een ander tijdstip plaatsvinden - zijnde om de 6 weken op woensdagnamiddag van 15u tot 17u.

  • Anderzijds zal de stuurgroep herdoopt worden naar "Denktank Lokale Transformatie".


Na meer dan een decennium van baanbrekende inspanningen in het lokale e-government, markeert 2024 dus een belangrijke mijlpaal voor de voormalige Stuurgroep Lokaal eGovernment. De groep, opgericht in 2011, transformeert naar de "Denktank Lokale Transformatie", een evolutie die de veranderende dynamiek in de interbestuurlijke samenwerking weerspiegelt.

De oorspronkelijke Stuurgroep, een initiatief in samenwerking met de koepel van gemeentesecretarissen, nu algemene directeurs, was gericht op het bevorderen van kennisuitwisseling en samenwerking tussen verschillende bestuurslagen. Deze interbestuurlijke aanpak heeft geleid tot talrijke succesvolle projecten zoals IPDC, OSLO, en recentelijk het verenigingsloket. De groep diende ook als een belangrijk platform voor discussie en overzicht, waarbij leden uit verschillende bestuurslagen en zelfs kabinetsmedewerkers unieke inzichten en gevoeligheden konden delen.

Met de overgang naar de "Denktank Lokale Transformatie" erkent men de noodzaak van een meer praktijkgerichte aanpak. De nieuwe denktank zal zich richten op het identificeren en aanpakken van pijnpunten in de lokale transformatie, waarbij de nadruk ligt op het creëren van concrete, effectieve oplossingen. Deze verschuiving komt op een moment dat de Werkgroep Interbestuurlijke Samenwerking, die vergelijkbare doelstellingen heeft, steeds prominenter wordt in dit veld.

De "Denktank Lokale Transformatie" vertegenwoordigt een natuurlijke evolutie van het werk dat in 2011 is begonnen. Door voort te bouwen op de sterke fundamenten van samenwerking en innovatie, streeft de nieuwe groep ernaar om een nog grotere impact te hebben op de manier waarop lokale overheden technologie en digitale tools gebruiken om de dienstverlening aan burgers te verbeteren.

De "Denktank Lokale Transformatie" belooft een sleutelrol te spelen in de volgende fase van lokale overheidsinnovatie! De bestaande uitnodigingen van de stuurgroep zullen stelselmatig aangepast worden aan de nieuwe benaming. De eerstvolgende sessie staat op woensdag 31 januari op het programma.

Interesse mee aan te sluiten? Graag een seintje via vlavirgem@v-ict-or.be.