Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Bevordering van cyberveiligheid via Open Standaarden in Vlaamse gemeenten en steden.

01/03/2024

Al jaren zet onze organisatie zich in om OSLO (Open Standaarden voor Linkende Organisaties, inclusief Lokale Overheden) te promoten en toe te passen. Het belang van deze open standaarden voor de ICT-systemen van lokale besturen is niet te onderschatten, zeker nu cyberdreigingen een steeds groter risico vormen voor zowel burgers als overheden.

Open standaarden zijn tevens essentieel voor het veilig uitwisselen van informatie. Ze helpen identiteitsdiefstal te voorkomen en stellen lokale besturen in staat snel op beveiligingsincidenten te reageren. Door deze standaarden te adopteren, versterken lokale besturen hun digitale infrastructuur, beschermen ze hun data en maken ze hun omgeving veiliger.

Daarnaast maakt standaardisatie een veiliger en centraler datagebruik mogelijk.

Toch zijn deze standaarden nog steeds niet overal even bekend. Vaak wordt het voortouw genomen door een handjevol ICT-experts, terwijl een breed gedragen toepassing uitblijft door een gebrek aan bewustzijn of weerstand tegen verandering. Dit bleek ook uit onze "denktank lokale transformatie".

We streven ernaar lokale besturen te ondersteunen door hun systemen te toetsen op naleving van open standaarden. Door het belang ervan voortdurend te benadrukken en te streven naar een wijdverspreide implementatie, kunnen we de digitale veiligheid van Vlaamse gemeenten en steden aanzienlijk verbeteren.

Open standaarden, gebaseerd op uitgebreide kennis en ervaring, stellen organisaties in staat hun beveiligingsstrategieën op bewezen principes te baseren. Ze verminderen ook de afhankelijkheid van specifieke leveranciers, wat lokale besturen meer flexibiliteit geeft in hun keuze voor beveiligingsoplossingen. Dit verhoogt de concurrentie en diversiteit in beveiligingsopties en zorgt voor een uniform beveiligingsniveau, cruciaal voor effectieve cyberweerbaarheid.

De uniformiteit en interoperabiliteit die door open standaarden worden bevorderd, leiden tot een snellere en meer gecoördineerde reactie op cyberdreigingen. Dit maakt een effectievere samenwerking en informatie-uitwisseling over dreigingen en kwetsbaarheden mogelijk, wat essentieel is voor een proactieve verdediging tegen cyberaanvallen.

Het omarmen van open standaarden is een sleutel tot een veiligere digitale toekomst voor Vlaamse steden en gemeenten. Het bevordert niet alleen de veiligheid en integriteit van gegevens, maar ook de flexibiliteit en samenwerking tussen verschillende overheidsniveaus en organisaties. Door in te zetten op kennisverspreiding en ondersteuning bij implementatie, kunnen we samen een robuustere verdediging opbouwen tegen de cyberdreigingen van morgen.