Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

[Digitale Inclusie en Transformatie hub - DITh] iDROPS ontwikkelde een pakket basislessen smartphone / tablet / computer voor senioren.

29/02/2024

Vol trots delen wij de voortgang van onze samenwerking met de Stad Gent en DITh. We ontwikkelen gezamenlijk lespakketten en 'train the trainer'-sessies die specifiek zijn afgestemd op de behoeften van senioren met betrekking tot smartphones, tablets en computers.

iDROPS werkt momenteel in opdracht van de Stad Gent aan een lessenpakket dat senioren bekendmaakt met diverse digitale toepassingen. De stad is vastbesloten om de digitale vaardigheden van senioren te versterken, gezien de versnelde digitalisering door de pandemie.

In samenwerking met lesgevers ontwikkelt DITh een vormingspakket dat senioren in 10 lessen wegwijs maakt met smartphones, tablets of computers. Daarnaast voorziet DITh een opleiding voor lesgevers, waardoor zij zelfstandig met het vormingspakket aan de slag kunnen.

Onze gezamenlijke inspanningen zijn gericht op het overbruggen van de digitale kloof, waardoor senioren vol vertrouwen de digitale wereld kunnen omarmen. We streven ernaar de digitale participatie te vergroten en een inclusieve gemeenschap te bevorderen, waar digitale vaardigheden voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht leeftijd.

-/- 


V-ICT-OR en iDrops bundelen hun krachten in een nieuw initiatief genaamd de Digitale Inclusie en Transformatie Hub (DITh). Dit initiatief streeft ernaar de digitale inclusie en transformatie binnen lokale overheden te bevorderen, met een speciale focus op de verbetering van de dienstverlening door ambtenaren en medewerkers. Deze samenwerking markeert een significante stap voorwaarts in het toegankelijker maken van digitale diensten voor alle lagen van de bevolking. 

KLIK HIER naar het persbericht van 16/02.