Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Bewustwording rond Artificiële Intelligentie – een must. En de cijfers uit het recente imec.digimeter rapport.

11/03/2024

Volgens het recente imec.digimeter rapport - is de adoptie en het gebruik van artificiële intelligentie (AI) in Vlaanderen in 2023 sterk toegenomen, waarbij AI zich snel heeft ontwikkeld van een niche naar een meer mainstream technologie.

Dit blijkt althans uit deze recente metingen die aantonen dat acht op de tien Vlamingen zich bewust zijn van het bestaan van AI, en een derde (34%) AI-diensten heeft gebruikt die tekst, beeld, muziek of spraak genereren. Voor 18% van de Vlamingen is het gebruik van dergelijke diensten zelfs uitgegroeid tot een maandelijkse gewoonte.

De lancering van ChatGPT eind 2022 heeft een concrete en tastbare implementatie van AI geïntroduceerd, wat bijdraagt aan een groter begrip en acceptatie onder de Vlaamse bevolking, met 57% van de respondenten die nu duidelijk kunnen uitleggen wat AI is.

Ondanks deze groei zijn er ook toegenomen zorgen over de impact van AI, met 56% van de Vlamingen die zich zorgen maken over hun privacy en 64% die bezorgd is over de potentiële negatieve effecten. De houding ten opzichte van AI is verdeeld, met 27% die positief staat tegenover AI en 21% die negatief staat tegenover AI.

Toch blijft de interesse in AI sterk, met 69% van de Vlamingen die onder de indruk is van wat AI kan, en 61% die nieuwsgierig is naar de toepassingen en mogelijkheden. De voornaamste redenen voor het gebruik van AI-diensten zijn het verkennen van de mogelijkheden, het zoeken naar efficiëntiewinst in werk of studie, en amusement. Deze bevindingen wijzen op een complexe maar betrokken relatie met AI in Vlaanderen, waarbij de technologie steeds meer verweven raakt met het dagelijks leven.

Het is dan ook duidelijk dat we op een bijzonder kantelpunt staan in de manier waarop we deze technologieën begrijpen en inzetten binnen de publieke sector. Hoewel de analyse zich richt op een “Vlaamse context” in zijn totaliteit, zijn de inzichten en uitdagingen die worden gepresenteerd ook zeer relevant voor Vlaamse steden en gemeenten.

Het is dan ook onze opinie dat Vlaamse lokale overheden een unieke positie innemen om de voordelen van AI en algoritmen te benutten, terwijl ze tegelijkertijd de ethische, juridische en maatschappelijke uitdagingen die deze technologieën met zich meebrengen, navigeren.

Een van de belangrijkste lessen uit de analyse is de noodzaak om kritisch te blijven over de beloftes van AI en algoritmen. De hype rond deze technologieën kan leiden tot onrealistische verwachtingen en een oversimplificatie van complexe maatschappelijke problemen. Voor Vlaamse steden en gemeenten betekent dit dat ze een evenwicht moeten vinden tussen het omarmen van innovatie en het kritisch evalueren van de impact en de haalbaarheid van AI-toepassingen in hun specifieke context.

-/-

Sinds 2009 brengt imec.digimeter de trends rond bezit en gebruik van media en technologie in Vlaanderen in kaart. KLIK HIER voor de laatste versie (84 pagina's) PDF download.