Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

[DITh] Een passie voor Digitale Inclusie.

14/03/2024

In de waardevolle reis naar digitale inclusie staat het Digi-lessen voor Senioren project met Stad Gent, als een schitterend voorbeeld van co-creatie en totale inclusie. Dit innovatieve initiatief, geleid door de Digitale Inclusie en Transformatie Hub (DITh), gaat verder dan het simpelweg overbrengen van digitale vaardigheden aan senioren. Het omarmt diversiteit in al zijn vormen, waarbij vrijwillige trainees een sleutelrol spelen in het overbrengen van deze waardevolle kennis.

Onder de toegewijde vrijwilligers is Tom, een jonge kracht die met passie en toewijding deelneemt aan het project. Wat Tom uniek maakt binnen deze samenwerking is zijn neurodiverse achtergrond; Tom leeft met autisme. Juist deze diversiteit is wat hem integraal maakt voor de missie en visie van DITh, waar totale inclusie centraal staat.

Tom, een gepassioneerde jongeman met een liefde voor digitale technologieën, raakte al op jonge leeftijd geïnteresseerd in multimedia. Zijn werk als verkoper bracht hem in contact met senioren die hulp zochten bij hun apparaten. Deze interacties stimuleerden zijn wens om te helpen en kennis te delen, wat leidde tot zijn betrokkenheid bij het Digi-lessen voor Senioren project met Stad Gent.

Tom waardeert vooral de inclusiviteit van het co-creatieproces van het project, waar elke stem wordt gehoord en feedback wordt verwelkomd. Als lesgever voor senioren in digitale vaardigheden streeft Tom ernaar terughoudendheid te overwinnen door geduldig en empowerend les te geven. Hij gelooft in het stapsgewijs ontwikkelen van digitale vaardigheden, waardoor senioren zich comfortabel voelen om de digitale wereld te verkennen.

Het verhaal van Tom illustreert op krachtige wijze de essentie van totale inclusie, waarbij diversiteit niet alleen wordt erkend maar ook omarmd als een cruciale bouwsteen voor een inclusieve samenleving. Zijn toewijding aan het Digi-lessen voor Senioren project en zijn inzet om senioren te ondersteunen bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden benadrukt de waarde van het betrekken van diverse perspectieven bij het streven naar digitale inclusie.

Door gezamenlijk te werken aan het overbruggen van digitale kloven en barrières, kunnen we een wereld creëren waarin iedereen gelijke toegang heeft tot de voordelen van de digitale wereld, ongeacht achtergrond, leeftijd of vaardigheidsniveau. Dit is de belofte van totale (digitale) inclusie, een visie die we gezamenlijk blijven nastreven in onze steeds veranderende samenleving.

 

Aan Tom, een ware ambassadeur van digitale inclusie, willen we onze oprechte dank betuigen voor zijn toewijding en passie voor het Digi-lessen voor Senioren project. Zijn inzet illustreert de kracht van samenwerking en empathie in het streven naar totale inclusie.

Fotograaf: Dirk Tonnard.

-/- 


V-ICT-OR en iDrops bundelen hun krachten in een nieuw initiatief genaamd de Digitale Inclusie en Transformatie Hub (DITh). Dit initiatief streeft ernaar de digitale inclusie en transformatie binnen lokale overheden te bevorderen, met een speciale focus op de verbetering van de dienstverlening door ambtenaren en medewerkers. Deze samenwerking markeert een significante stap voorwaarts in het toegankelijker maken van digitale diensten voor alle lagen van de bevolking. 

KLIK HIER naar het persbericht van 16/02.