Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

[resultaten 1-minute poll] algemene tevredenheid bij softwareleveranciers

29/03/2024

Om de twee weken sturen we een nieuwsbrief uit naar onze hele community (leden, partners, ...). Eén van de vaste onderdelen hiervan is onze 'one-minute benchmark poll'. Hierin stellen we je één, twee of maximum drie vragen - waarop je snel kan antwoorden.

In de nieuwsbrief van 15 maart werd gepeild naar jullie algemene tevredenheid bij softwareleveranciers - met betrekking tot de bereikbaarheid medewerkers / service gerichtheid / dienst na verkoop / etc ... niet naar het technische werken van hun oplossingen.

Op basis van scores uit onze oplossingscatalogus werd een lijst van softwareleveranciers geselecteerd en in alfabetische volgorde in deze poll verwerkt.

-/-

Om de neutraliteit van dit onderzoek te waarborgen, is onderstaande data analyse - van alle geregistreerde input van de respondenten - gemaakt door artificiële intelligentie.

 

Scores

Op een schaal van 1 tot 5 werd gevraagd om de algemene tevredenheid per softwareleverancier te evalueren. De gemiddelde  score die ze kregen zijn:

 • JCC Software: 4.00
 • Vanden Broele: 3.93
 • TOPdesk: 3.82
 • LCP: 3.71
 • Green Valley: 3.67
 • Remmicom: 3.67
 • 3P: 3.38
 • Inetum Realdolmen: 3.08
 • Softwareleveranciers in het algemeen: 3.06
 • Cevi: 2.88
 • Cipal Schaubroeck: 2.17
 • Gantner: 2.15

 

 Een visualisering van de scores ziet er als volgt uit:

De distributie van de algemene tevredenheidsscores van softwareleveranciers laat zien dat de meeste scores rond de 3 liggen, wat duidt op een gemiddelde tevredenheid onder de respondenten. Er zijn ook respondenten die hogere tevredenheidsscores (4 en 5) hebben gegeven, maar minder respondenten hebben de laagste scores (1 en 2) gegeven. Dit suggereert dat, hoewel er ruimte voor verbetering is, veel gebruikers relatief tevreden zijn met de softwareleveranciers in het algemeen.

 

Open vragen

Bijkomend werden ook twee open bijvragen gesteld. 

Op de vraag "welke leveranciers horen zeker nog thuis in het landschap en komen te weinig aan bod in de oplossingscatalogus" werd volgende feedback meegegeven door de respondenten: Telenet, Proximus, alternatieven voor Cipal, Pepperflow, GPS, Paddle, Brevo, Van Roey, Phished.io, KnowBe4, Secutec, ... 

Uit de tweede vraag, "welke bedenking wens je mee te geven omtrent de software die wordt aangeboden aan lokale besturen", kwamen volgende belangrijke punten naar voren:

 1. Behoefte aan Innovatie en Diversiteit: Er is een duidelijke roep om meer innovatieve oplossingen en een grotere diversiteit aan softwareleveranciers. Respondenten vinden het huidige aanbod te uniform en missen vernieuwing.

 2. Kritiek op Monopolie / Duopolie: Monopolie wordt gezien als schadelijk, waardoor processen minder efficiënt, minder veilig, en duurder worden. Er is een duidelijk verlangen naar meer concurrentie en alternatieven in de markt.

 3. Roep om Centrale Oplossingen: Verschillende respondenten benadrukken de noodzaak van meer centrale, overheidsgestuurde digitale oplossingen. Dit zou niet alleen kosten besparen maar ook zorgen voor meer uniformiteit en efficiëntie.

 4. Kritiek op Kosten en Toegankelijkheid: Er wordt aangegeven dat de software vaak duur is en niet altijd aan de kwaliteitseisen voldoet. Dit probleem wordt versterkt door een beperkt aantal beschikbare alternatieven.

 5. Verantwoordelijkheid en Veiligheid: Er is een sterke roep om softwareleveranciers om meer verantwoordelijkheid te nemen, vooral op het gebied van cybersecurity. Respondenten voelen dat leveranciers profiteren van de behoefte aan beveiliging zonder adequate ondersteuning en verantwoordelijkheid te bieden.


De feedback benadrukt enkele belangrijke zorgen en uitdagingen binnen de sector, met name de roep om meer innovatie, het doorbreken van monopolies, en een grotere betrokkenheid van de overheid bij het aanbieden van digitale oplossingen. Het rapporteert ook opmerkingen over de noodzaak voor leveranciers om meer verantwoordelijkheid te nemen, vooral in het licht van cybersecurity.

 

Conclusie

De enquêteresultaten belichten zowel de sterke punten als de grote uitdagingen binnen het landschap van softwareleveranciers voor lokale besturen. Terwijl sommige leveranciers degelijke tevredenheidsscores ontvangen, wijzen sommige scores en specifieke feedback op een aanzienlijke ruimte voor verbetering, met name op het gebied van innovatie, kosten, concurrentie, en veiligheid.

Door deze feedback ter harte te nemen, kan er worden samengewerkt aan een toekomstbestendig, veilig, en efficiënt softwarelandschap dat de dienstverlening aan burgers optimaliseert.