Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

[LB365] Samenwerken aan een burgergerichte digitale dienstverlening.

19/06/2024

‘Digitale transformatie’ zet steden en gemeenten ertoe aan om digitale technologieën in te zetten om efficiënter te worden en de dienstverlening aan burgers te verbeteren. 

Vlaanderen ondersteunde de voorbije jaren met het project Gemeente zonder gemeentehuis steden en gemeenten die samen innovatieve, digitale oplossingen uitwerken om hun dienstverlening en interne werking klantgerichter te maken. 

V-ICT-OR is al veel langer bezig met de digitale transformatie van lokale besturen en initieerde LB365, Lokale Besturen 365, oorspronkelijk in 2011 gestart als het Common Citizen Service Platform (CCSP). Dit project heeft als missie de samenwerking tussen lokale besturen te stimuleren en gezamenlijk digitale oplossingen te laten ontwikkelen. Elk lokaal bestuur kan aansluiten bij dit los samenwerkingsverband van intussen al 35 besturen die samenwerken om hun diensten te digitaliseren en een midoffice uit te bouwen. 

 

Opbouw LB365 

LB365 begint met het bouwen van een gecentraliseerd klantendossier. Hier worden gegevens van burgers en ondernemers uniform vastgelegd en beheerd, waardoor een integraal beeld ontstaat dat als basis dient voor diverse dienstverleningsprocessen. De databank van dit klantenbeheersysteem is op haar beurt maximaal gekoppeld aan allerlei authentieke bronnen zoals het Rijksregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en het Verenigingenregister waardoor de betrouwbaarheid van de gegevens wordt versterkt en lokale overheden toegang hebben tot actuele en nauwkeurige informatie. 

Daarbovenop werden diverse oplossingen/modules gebouwd vanuit de reeds gebouwde generieke componenten met elk hun eigen specifieke functionele vereisten. Aangezien deze generieke componenten steeds hergebruikt kunnen worden zorgt dit niet alleen voor een kostenvermindering maar ook een daling van de leveranciersafhankelijkheid. 

LB365 biedt zo al een ruim scala aan horizontale digitale diensten: 

 • registratie van post/mail 
 • registratie van klachten, meldingen en beleidssignalen 
 • vergader-/notulenbeheer (besluitvorming/aflevering) 
 • subsidieaanvragen 
 • contractopvolging 
 • vormingsaanvragen 
 • reis-/verblijfsvergoedingen 
 • functioneringsgesprekken 
 • evenementaanvragen 
 • website met lokaal verrijkte kennisbank 
 • vergunningen 
 • openbaarheid van bestuur en inzagerecht 
 • mandatendatabank 
 • digitale dossiers 

Deze modules helpen de deelnemende lokale besturen goed, zoals je kan lezen in deze getuigenissen:

 

 

Samenwerken binnen het project LB365 

De deelnemende lokale besturen zijn actief betrokken bij LB365 en worden daarbij begeleid door V-ICT-OR. LB365 biedt niet alleen oplossingen, maar stimuleert ook een cultuur van samenwerking en innovatie binnen de lokale overheden in Vlaanderen. LB365 is niet alleen een technologisch project; het vertegenwoordigt een gedeelde visie waarin lokale besturen elkaar versterken door samen te werken en kennis en inzichten over uitdagingen en innovatieve benaderingen te delen. Deze uitwisseling stimuleert een gezamenlijke groei en versterkt het vermogen van elke gemeente om te innoveren. 

Door de krachten te bundelen kunnen lokale besturen gezamenlijk investeren in technologie, wat financiële voordelen biedt. Collectieve inkoop en gezamenlijke ontwikkeling verminderen de individuele kosten, waardoor meer middelen beschikbaar komen voor verdere verbeteringen en innovaties. 

Interesse? Neem dan zeker contact op! 


Wens je meer te weten over LB365? Neem contact op via 
lb365@v-ict-or.be met Andreas Nikolakopoulos, onze Chief Operations Officer (COO) & Programmabeheer. Hij volgt jullie interesse verder op en geeft graag alle gewenste informatie.