Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Innoverend rond wegen en verkeer

30/11/2021

Dagdagelijks komen burgers op een of andere manier in contact met het werk van het Agentschap Wegen en Verkeer aangezien het agentschap wegbeheerder is van zo’n 7000 km gewest- en autosnelwegen en ruim 7700 km fietspaden. De belangrijkste doelstelling van het Agentschap is het realiseren van een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit voor alle weggebruikers in Vlaanderen. Ontdek hier wat zij kunnen beteken voor jouw bestuur met behulp van digitale toepassingen.

De Mobiele Ondersteuningstool voor Verkeersborden Inventaris (MOVIN)

Hebt u al een blik geworpen op verkeersborden.vlaanderen? Uit deze databank kan je heel wat gegevens filteren zoals over de bebouwde kom, tonnagebeperkingen of fietsstraten. Al deze gegevens kunnen nuttig zijn om beleidskeuzes of praktische zaken verder te onderzoeken. Maar vooraleer we deze gegevens optimaal kunnen benutten, moeten we ervoor zorgen dat de databank zo goed mogelijk overeenkomt met de reële situatie.

Dit kan je natuurlijk alleen maar bekomen door middel van een goede inventaris. Vroeger diende men hiervoor met pen en papier op pad te gaan om later alles manueel over te zetten in de databank. Vandaag kan je echter met de tablet of smartphone op stap en de data onmiddellijk ingeven in de Vlaamse databank.

Als je de applicatie MOVIN opent, gaat de toepassing naar de locatie waar je je bevindt en zie je meteen waar de verkeersborden staan zodat je hen kan controleren. Dien je nieuwe verkeersborden toe te voegen, oude verkeersborden te verwijderen of foto’s of opmerkingen toe te voegen, dan kan dit ook allemaal via één simpele klik.

Wil je meer over dit project te weten komen? Dat kan via deze link.

Bouwwerk Informatie Management (BIM)

Het Bouwwerk Informatie Management is een verzamelnaam dat slaat op het virtueel bouwen en het digitaal samenwerken tussen alle projectpartners binnen een bouwproject. BIM is een noodzakelijke evolutie in de hele infrastructuursector aangezien het de sleutel is voor een betere samenwerking tussen alle projectpartners. We kunnen hierdoor namelijk evolueren naar een datagedreven organisatie.

Als infrastructuurbeheerder en aanbestedende overheid wil het Agentschap Wegen en Verkeer een richtinggevende rol opnemen door in te staan voor de nodige standaardisatie. Deze standaardisatie wil men brengen door middel van de ontwikkeling van een ObjectTypenBibliotheek (OTL). De OTL is een Open Vlaamse Datastandaard, die als gemeenschappelijke taal kan gebruikt worden in alle infrastructuurprojecten. Daarnaast werkt men ook aan de standaardisatie van opdrachtdocumenten zoals het BIM protocol en het BIM uitvoeringsplan.

Op deze manier kan men een goed beheer en onderhoud van de Vlaamse weginfrastructuur garanderen, steunend op up-to-date, volledig gestandaardiseerde en betrouwbare informatie over alle objecten op terrein in beheer van het Agentschap waardoor men bouwt aan een performant ‘Asset Information Management’.

Wil je meer over dit project te weten komen? Dat kan via deze link.

Artificiële Intelligentie om strooibeslissingen te ondersteunen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer is verantwoordelijk voor de bestrijding van gladheid op de Vlaamse wegen in eigen beheer. De medewerkers worden hierbij ondersteund met diverse databronnen en technische tools waaronder meetgegevens afkomstig uit eigen meetstations en weersvoorspellingen. Op basis van alle realtime gegevens dienen de districtmedewerkers onafhankelijk van elkaar te beslissen of men al dan niet strooit in het eigen district waardoor er een weinig consistent strooibeleid overblijft.

Het Agentschap wil een systeem laten ontwikkelen dat de districtmedewerkers kan ondersteunen bij hun strooikeuze en tot meer uniforme strooibeslissingen kan leiden over de districten heen. Door de fysische regels en machine learning technieken te combineren kan het systeem de afweging helpen maken en aangeven welk type strooimiddel in welke hoeveelheid en op welk tijdstip het meest aangewezen is om de wegen in het district ijsvrij te maken en te houden. Daarnaast laat het ook een geautomatiseerd systeem toe om de strooibeslissingen op te volgen en eruit te leren wat nuttig kan zijn voor kennisoverdracht tussen personeelsleden, en andere vormingsdoelen.

Wil je meer over dit project te weten komen? Dat kan via deze link.