Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Verslag Stuurgroep lokaal eGovernment 08.07.2020 - online editie

17/07/2020

Stuurgroep e-gov 8-07-20

Elke 6 weken is er een overlegmoment tussen een vertegenwoordiging van de lokale besturen (o.a. V-ICT-OR), de Vlaamse en federale overheid: de stuurgroep lokaal eGovernment. Meer info over de stuurgroep vindt u hier. Hieronder volgt het verslag voor 8/07/2020.

Update LBLOD (Veronique Volders)

Korte schets context:

 • Lokale besturen moeten conform de wet verschillende zaken publiceren op een publiek toegankelijke plaats (bv. website). Project LBLOD focust in het bijzonder op de notulen van een lokaal bestuur.
 • Er zijn verschillende manieren om dat te doen:
  • Via pakketten van leveranciers
  • Via publicatie besluiten en document (gelinkte open data) è dit gaat verdwijnen
  • Gelinkt Notuleren (de toepassing van ABB)

Vandaag bekijken we waar we staan.

Validatie via pakketten

Er is een 1ste validatieronde afgenomen door ABB. De leveranciers die hebben deelgenomen werden in maturiteitsniveaus ingedeeld (hoe ver staan ze voor wat betreft publicatie van notulering?). Een 2de validatieronde zag vele van dezelfde leveranciers 1 à 2 niveaus stijgen, een positieve evolutie. Er zijn intussen ook ‘bonusniveaus’ uitgewerkt door ABB waarop de leveranciers kunnen inspelen. Via deze specifieke functionaliteiten moet het makkelijker worden om gegevens naar de toekomst toe uit te wisselen.

Er is naast het maturiteitstraject ook bekeken welke leveranciers een ‘automatische melding’ kunnen ter beschikking stellen. Dit biedt dan weer meer gebruiksgemak aan de eindgebruikers die met de notuleringstoepassingen aan de slag gaan.

Gelinkt Notuleren

Er zijn al enige installatievergaderingen geweest, en een aantal notulen zijn al via de toepassing ingelezen en gepubliceerd. De tool is dankzij alle feedback van de lokale besturen heel wat dynamischer geworden. Nu kun je ook in full-text zoeken, zelfs in vele PDF’s. Een grootschalige doorlichting van de lokale besturen bracht aan het licht dat er nu al een aantal zaken correct worden gepubliceerd, bv. belastingselementen en wegreglementen. Politieverordeningen, om 1 voorbeeld te noemen, gebeuren echter vaak op niet-reglementaire wijze. ABB wil de lokale besturen absoluut ondersteunen in deze oefening. Hoe ze dat willen doen:

 • uitklaren wat moet gepubliceerd worden;
 • manieren aanreiken om het snel en efficiënt aan te pakken (waarbij de tool Gelinkt Notuleren naar voren komt);
 • een evaluatie van de website van elke lokale overheid communiceren naar die overheid, met advies op maat om het beter te doen.

Next steps in dit traject:

 • Integratie met de oplossingen onder de noemer LB365, waardoor hergebruik van notulen kan ingezet worden, bv. om besluitvorming te ondersteunen.
 • In kader van Vlaams Radicaal Digitaal 2 worden er een groot aantal doorontwikkelingen opgezet, waarbij er gekeken wordt naar de vraag van de lokale besturen. (bv. Fiscaliteit)
 • Kwaliteitsvolle belastingsreglementen.

 

Vernieuwing Dienst Inschrijving Voertuigen (Marc Deleu)

Deze federale overheidsinstantie staat voor een significante vernieuwing voor wat betreft de diensten waar lokale besturen ook afnemer van zijn. Het betreft vooral volgende gegevens: voertuiggegeven, titularisgegevens, adressen.

Gegevensstromen vloeien:

 • Soms rechtstreeks via DIV
 • Soms via MAGDA (2-tal besturen, via schaduwdatabank)
 • Via dienstenintegratoren
 • Via andere partijen bv. politiezones

Wijziging:

 • Protocolwijziging
 • Inhoudelijk:
  • Opvragen gegevens voortaan steeds via MAGDA (niet meer rechtstreeks gegevens bij DIV opvragen)
  • Toegang via andere partijen (politiezones) = openstaande vraag voor roadmap
  • Timing: eind 2020 moet omschakeling van alle afnemers gebeuren

De webservices worden nu voorbereid om via MAGDA afgenomen te worden. Deze worden ontsloten via BOSA, de dienstintegrator voor de federale overheid.

MAGDA biedt extra functionaliteiten voor de gegevens uit DIV:

 • OSLO compliance
 • Er bestaat nog geen OSLO-standaard voor voertuigen, maar in de plaats daarvan vertrekken we van een Europese standaard: AVI (Actual Vehicle Information) en IVI (Individual Vehicle Information)
 • Belangrijk: de actualiteit van adresgegevens. Adreswijzigingen wijzigen vaak na de initiële inschrijving van een voertuig. Dienst DIV bekijkt nu of adreswijzigingen automatisch kunnen doorgevoerd worden. Mocht dat niet lukken, dan zou er via MAGDA naar actuele adressen op naam van een persoon kunnen gezocht worden.

Deze vernieuwingen zijn ook belangrijk op juridisch vlak, denken we maar aan parkeerregels, GAS-boetes, hulpverleningszones. Binnenkort kunnen lokale besturen via ANPR-data verkeersboetes innen, en dan zullen deze nieuwe mogelijkheden van pas komen.

Men hoopt de nieuwe restservices binnen MAGDA klaar te hebben in de verlofperiode. Inschrijven voor de MAGDA-diensten kan via https://overheid.vlaanderen.be/help/magda-online/toegang-tot-magda-online/aansluitingsprocedure-lokale-besturen  

 

 

Thesis ‘Het perfecte overheidsplatform’ (Yves Vanderbeken)

In een masterthesis stelt Yves Vanderbeken zich de vraag ‘Wat als we overheden hun diensten laten aanbieden via een online platform?’. De vergelijking wordt gemaakt met AirB&B waar je als klant snel hotels en woningen kunt boeken. Het concept lijkt science fiction voor (lokale) overheden, maar is eigenlijk nu al gebruik in een aantal use cases. Voorbeelden in België:

Bekijk het filmpje en de presentatie op de bestandsbibliotheek om meer voorbeelden te vinden, ook internationaal.

Als we een overheidsplatform holistisch zouden uitwerken, zou het de burger in staat stellen zelf in te loggen, zijn diensten te kiezen en wie ze levert, en krijgt hij meer transparantie in de verschillende stappen van zijn aanvraag (bv. via statusoverzichten). De partijen die de diensten leveren kunnen verder gaan dan de overheid zelf: ook derde gecertificeerde partijen zouden als partnerorganisatie kunnen ondersteunen. Eigenlijk wordt de overheid dan niet alleen aanbieder, maar ook facilitator (link met de 3de partij die aanbiedersrol voor bepaalde diensten overneemt). Je zou als overheid je diensten 24/7 kunnen aanbieden en de burger kan op elk moment een aanvraag lanceren.

Een aantal overheidsplatformen zoals ACPAAS en LB365 zijn aan belang aan het winnen. Yves sprak met de mensen achter de schermen en:

 • Er bleek nog veel onontgonnen potentieel te zijn
 • Door in dialoog te gaan werden er op organische wijze nieuwe use cases bedacht

Kortweg: een dergelijk overheidsplatform zorgt ervoor dat alle diensten met elkaar verbonden zijn, maar vraagt ook een centrale aanpak en een goed doordachte strategie.

 

 

Verenigingsprofiel (Stad Gent)

Tijdens de vorige stuurgroep lokaal e-government is de vraag van Stad Gent besproken naar een digitaal verenigingsprofiel (vergelijkbaar met de digitale entiteit van een burger en onderneming). Toen werd er een oproep gelanceerd naar andere lokale besturen, om het nodige draagvlak te verzamelen. Dit bleek een succes: naast Stad Gent hebben 9 besturen zich al aangeboden om mee te helpen. Dankzij de extra besturen zijn er 5 pagina’s bijkomend uitgeschreven (waarvoor dank!). Er is een nota gelanceerd naar de Vlaamse regering waarin volgende opgenomen werd:

 • Concrete scenario’s waarin nood tot digitaal verenigingsprofiel duidelij kwordt
 • Interacties op allerlei vlakken
 • Pijnpunten
 • Feit dat draagvlak bestaat
 • Samenwerking tussen lokale besturen, VVSG, VERA, V-ICT-OR …

Nu wacht Stad Gent een antwoord af, want de budgetbespreking volgt na de zomer. Tijdens de volgende stuurgroepen lokaal e-gov voorzien we updates over dit dossier, wat in het kader van de digitalisering van overheden een mooie stap vooruit zou zijn.Vraag rijbewijzen (Stad Kortrijk)

Een tiental jaar geleden zijn de digitale rijbewijzen uitgedeeld. Kortrijk is in de fase dat ze moeten vervangen worden. Blijkt dat FOD Mobiliteit niet voorzien heeft dat de burger automatisch verwittigd worden als het dreigt te vervallen. De federale overheid kan geen lijsten aanleveren van burgers van wie het digitale rijbewijs dreigt te vervallen.

Voorlopig heeft stad Kortrijk het opgelost door richting burger te communiceren op de social media en in infomagazines, maar het kan beter. We volgen vanuit V-ICT-OR mee op en proberen pragmatische oplossingen te verzamelen en communiceren richting de lokale besturen.

Verder

Meer weten? Ga naar de bestandsbibliotheek van V-ICT-OR https://www.v-ict-or.be/bestandsbibliotheek waar je alle filmpjes en presentaties kunt nalezen. Bij vragen of suggesties kunt u altijd terecht bij vlavirgem@v-ict-or.be