Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Shopt IT 2016

Inschrijven
12/05/2016 09:00 — 12/05/2016 18:00

 Donderdag 12 mei, ICC Gent

 

Op donderdag 12 mei 2016 organiseert V-ICT-OR haar 14e editie van Shopt IT in het ICC in Gent.
Shopt IT is - met jaarlijks zo'n 500 bezoekers een niet te missen overheidscongres.
"Acht kennisdagen onder één Shopt IT dak". Dat is wat de deelnemers zullen beleven. Zij kunnen een keuze maken uit een 32-tal sessies binnen 8 tracks.

Programma

09u00-10u00 Ontvangst en Bezoek aan de Beursvloer
10u00-10u10

Welkom

Eddy Van der Stock - Voorzitter V-ICT-OR vzw

10u10-10u30

Keynote

Het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten heeft in Nederland een belangrijke positie ingenomen als partner van de gemeenten op het gebied van informatie.
Een partner met kennis, die bijdraagt aan visievorming en helpt het informatiemanagement op orde te krijgen.
Voorbeelden daarvan zijn de coordinatie van de Informatie Beveiligings Dienst (IBD), Operatie NUP, GEMMA Architectuur en Waarstaatjegemeente.

Spreker: Larissa Zegveld, Directeur Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING)

10u40-11u30 Deelsessies - Ronde 1
 1.1 

Kind en Gezin – Het nieuwe werken is OPEN!

Kind en Gezin wil voor elk kind, waar en hoe het ook geboren is of opgroeit, zo veel mogelijk kansen creëren. Dit is een opdracht die wij alleen maar kunnen realiseren door intern en met onze partners steeds beter samen te werken. Ter ondersteuning kozen wij om een kennis- en samenwerkingsplatform in de cloud, nl. Microsoft O365, te implementeren. Tijdens deze sessie willen we jou inspireren met enkele initiatieven die gerealiseerd werden via dit platform. Als integrator heeft SAIT de juiste kennis en ervaring om overheidsinstellingen en lokale besturen te helpen om de opportuniteiten van Het Nieuwe Werken tenvolle te benutten.

Sprekers: Leo Van Loo – Kind en Gezin, Christel Massa – Kind en Gezin, Wim Bisschops – SAIT 

 1.2 

 Projectmatig werken – Impact op lokale besturen

Deze sessie biedt antwoord op de vragen:
Waarom projectmatig werken? Waarom zijn lokale besturen hierin zo specifiek? Wat zijn de voordelen en wat is de impact op de organisatie?
Hoe pakt u de invoering ervan aan en wat zijn de valkuilen? Wat is een goede en eenvoudige software om dit te ondersteunen?
Waar moet u op letten bij de invoering van een software voor project management? 

Sprekers: Guy Goossens - ProjectPolis, Karin Baetens - Exerti

1.3 

 The road to digital success – The Antwerp Databikers app

 De sleutelfiguur die ervoor zorgt dat vanuit een “ Business Case" er een succesvolle software oplossing wordt opgeleverd die aan de gestelde verwachtingen en eisen van de klant – de Burger - voldoet is de Business Analist!  Tijdens deze sessie wordt aan de hand van een concrete Use Case - de “Databikers app” - stilgestaan welke stappen (of methodologie) een Business Analist best dient te volgen om een één op één vertaling te garanderen tussen de Business Case en de uiteindelijk opgeleverde software. De gevolgde Business Analyse methodologie wordt aan de had van een heel concreet voorbeeld – de ontwikkeling de Antwerpse “databikers app" – in kaart gebracht.

Spreker: Lieven Raes, adviseur afdeling relatiebeheer

1.4 

 Integratie van OCMW  in een gemeente: efficiënt opvangen van pieken en vergroten van know how  door beroep te doen op externe consultancy”.

De integratie van het OCMW in de gemeente betekent zowel op strategisch als operationeel vlak een immense uitdaging. Op strategisch vlak kan dit als gevolg hebben dat er geen duidelijk zicht is op wat er dient te gebeuren, hoe en binnen welke termijn, dit vaak doordat er intern onvoldoende ervaring is met dergelijke change trajecten.

Op operationeel vlak betekent dit vaak dat mensen tijdelijk andere prioriteiten krijgen. Dit leidt vaak tot piekmomenten van activiteit, waardoor de continuïteit van de dagdagelijkse activiteiten in het gedrang dreigt te komen.
Beide situaties kunnen worden opgevangen door tijdelijk externe mensen in te sourcen. Het kan bijvoorbeeld gaan om consultants die:

  • Een analyse maken van de huidige (IT) situatie en bekijken hoe die best geïntegreerd worden.
  • Ervoor zorgen dat de helpdesk of interne vragen beantwoord worden op het moment dat het interne IT departement druk bezig is met de integratie.

Tijdens dit seminarie benoemen we enkele mogelijkheden waarop u snel deze kennis aan boord kan halen, o.a. de raamcontracten van de Vlaamse overheid, … .

Sprekers: Dieter De Kerpel, Solvus – Manager Public-Sourcing, Jean Landrie - Bestuurssecretaris IT Stad Oudenaarde

1.5 

Hoe organiseert u een veilige en gebruiksvriendelijke mobiele dienstverlening naar uw burgers?

Tijdens deze sessie krijgen lokale overheden een antwoord op de vraag hoe de online dienstverlening voor hun burgers op een veilige en gebruiksvriendelijke manier te organiseren, ook op het mobiele platform. 
Aan de hand van praktische voorbeelden bieden sprekers van VASCO, Stad Mechelen en Mobicage u concrete oplossingen voor:

  • Het gebruik van draadloze eID
  • De organisatie van e-loket diensten
  • Het  gebruik van mobiele toepassingen
  • Het aanbieden van veilige WiFi netwerken
  • Praktische cases rond digitale identiteit

Sprekers: Olivier Cambier, Business Development Manager, VASCO Data Security

1.6 

Waar gaat het over bij de softwarecatalogus?

V-ICT-OR gaat de stamgegevens van de standaarden en referentiecomponenten onderhouden. Van leveranciers wordt gevraagd om de gegevens van hun eigen producten en versies, inclusief: status en planning bij te houden. Daarbij geven zij aan voor welke referentiecomponent(en) het betreffend softwareproduct een oplossing biedt, en welke standaarden het product ondersteunt. In de toekomst is het samen met de Vlaamse Overheid (AIV) de bedoeling om te zorgen dat een product pas compliant is aan een standaard indien de compliancy test is uitgevoerd en het testrapport beschikbaar is gesteld in de Softwarecatalogus.

We hebben ervoor gekozen om alleen de gebruikers van lokale besturen (zowel beheerders als raadplegers) toegang te geven tot het gehele applicatieportfolio. Ingelogde leveranciers kunnen alleen zien welke lokale besturen applicatie(versie)s van hun eigen portfolio opgenomen hebben, maar zien verder geen details. V-ICT-OR zal ook nooit zonder toestemming de applicatieportfolio gegevens van (individuele) gemeente(n) beschikbaar stellen, zonder uitdrukkelijke toestemming van de gemeente(n) zelf.

De softwarecatalogus is een onderdeel van het project "samen interbestuurlijk gegevensverkeer verbeteren" een samenwerkingsverband tussen informatie Vlaanderen, VVSG en
V-ICT-OR

Johan van der Waal (V-ICT-OR)

1.7 

Eenvoudig en snel elektronisch ondertekenen met het vernieuwd Vlaams Digitaal TekenPlatForm.

De Vlaamse overheid werkt aan de vernieuwing van haar dienstenaanbod voor het elektronisch ondertekenen van documenten. Op basis van de feedback van de gebruikers en de technologische vernieuwingen op de markt, wordt een gebruiksvriendelijk aanbod uitgewerkt die het elektronisch ondertekenen sterk vereenvoudigd en interessante functionele mogelijkheden biedt.

Tijdens deze sessie komt u te weten wat deze vernieuwingen inhouden.

Spreker: Martine Waeckens, Programmamanager digitaal tekenplatform

1.8 

 Beter ICT-beheer op basis van een proactieve monitoring oplossing

ICT-infrastructuur en toepassingen worden steeds belangrijker voor de werking van een openbaar bestuur.  Tegelijkertijd kunnen we ons niet meer permitteren dat ze onbeschikbaar zijn, maar worden ze ook een steeds complexer geheel van netwerken, server, virtualisatie, toepassingen en security. Het is dan ook niet eenvoudig om dit allemaal te vatten en draaiende te houden. Maar wat als iets al die infrastructuur permanent op een logische manier permanent in de gaten zou houden en alarm slaan als er iets mis is?  BA ontwikkelde samen met VERA een op maat gemaakte monitoringoplossing voor lokale besturen. Het is een kant-en-klaar systeem dat er voor zorgt dat op een paar dagen tijd een gemeente of OCMW totale zichtbaarheid kan bouwen voor zijn gehele infrastructuur van het netwerk, over de interne toepassingen tot cloud-gebaseerde diensten als het rijksregister of Office 365.  
 
Met een praktische demo tonen we hoe we dit gebruiken om meer transparantie en beter beschikbaarheid te genereren voor openbare besturen als Dessel, Grimbergen, Keerbergen, Machelen, Tervuren of grote organisaties als GIAL en Provincie Limburg. 

Spreker: Jan Guldentops, B.A.

11u40-12u30 Deelsessies - Ronde 2
2.1 

 Privacy & Informatie beheer. 1.2 Miljard identiteiten beschermen in de Cloud.

Samen met de Security Officer voor België & Luxemburg, zal een overzicht gegeven worden over hoe de Cloud Microsoft in staat stelde om veiliger om te gaan met gegevens. Verder wordt een overzicht gegeven hoe een cultuur gedreven door veiligheid de gebruikservaring verbetert en tegelijkertijd bescherming biedt.

Spreker: Karel Dekyvere - Microsoft Dynamics Business Solutions

2.2 

 De I-Monitor: uw gemeente en OCMW  gewikt en gewogen, maar wat nu ?

De resultaten van de I-Monitor zijn gekend. De deelnemende gemeenten en OCMW’s kennen hun resultaat, weten waar ze staan of niet staan. Maar wat staat er ons nu te doen ?  Op basis van generieke conclusies proberen we aanbevelingen te doen in verband met informatiehuishouding, processen, beleid, samenwerking en de inzet van de I-Professionals, de rol van het lokale bestuur en de rol van de centrale overheden. De nood aan samenwerking klinkt al 20 jaar, gaan we er ditmaal in slagen ?

Sprekers: Joris Gaens - informatie Vlaanderen, Herman Callens - VVSG

2.3 

Digitaliseren, vandaag een noodzaak! Maar hoe start je ermee?

De digitale gemeente is al lang geen “nice-to-have” meer! Digitaliseren, een essentiële stap die vandaag hoog op de agenda staat van vele gemeentebesturen, initiatieven of adviezen van de overheden (DigitalBelgium 2020 , Vlaanderen RadicaalBestuurszaken, enz… ). Maar…. Hoe begin je eraan? In welke fase is het belangrijk om te starten met digitaliseren? Hoe ga je trouwens om met e-mails in jouw postregisters? Wat doet u met uw formulieren of meldingen via de website?  Waar centraliseren we deze belangrijke informatie? Allemaal belangrijke vragen die heus niet in 1 keer uitgevoerd dienen te worden mits het gebruik van een correcte strategie. Canon geeft tijdens deze sessie advies en praktische tips rond het uitwerken van een strategie & plan van aanpak om het beheer van deze huidige problematiek te verbeteren. 

Aanvullend hierop geeft het Gemeentebestuur Tervuren meer informatie hoe zij vandaag omgaan met hun email management oplossing in dit hele verhaal.

Hierbij alvast een voorsmaakje van ons eenvoudig 3-stappenplan op http://www.starttodigitize.be.

Sprekers: Peter De Hondt - Business Process Consultant Publieke sector Canon, Hedwig Denaiffe – Bestuurssecretaris, IT & communicatie Gemeente Tervuren

2.4 

Van site survey naar perfecte draadloze communicatie in de RVT’s van Lokeren.

Draadloze technologie is gemeengoed geworden voor eindgebruikers. Het in huis brengen van draadloze netwerken kan leiden tot aardig wat uitdagingen voor jouw als IT-er. De constructie van gebouwen kan soms al zorgen voor problemen bij overdracht van draadloze signalen.  Accespoints worden vaak geïnstalleerd op moeilijk bereikbare plaatsen, wat kan leiden tot mindere performantie. Hoe zorg jij voor een toekomstgerichte draadloze infrastructuur? Wat is voor jouw omgeving de meest optimale beveiliging van je draadloos netwerk?  Hoe zorg je voor optimale bandbreedte?   Aan de hand van 2 concrete projecten bij RVT’s van het OCMW Lokeren geven we je tips hoe je de 5 meest voorkomende fouten kan vermijden bij de installatie van jouw draadloos netwerk, ongeacht de grote van je project.  Harry Vyvey ( Lokeren)  en Dirk Denissen (Ferranti) maken je wegwijs in de wondere wereld van draadloze netwerken.

Sprekers: Dirk Denissen - Business Unit Manager Ferranti, Harry Vyvey - Gemeentebestuur Lokeren

2.5 

Klaar voor Zaakgericht werken!

Hoe ziet de informatiehuishouding van gemeenten er in de nabije toekomst uit en wat is hierbij de rol van zaakgericht werken? Hoe zorgt u ervoor dat de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar is? Welke impact heeft zaakgericht werken in het mid-office op de informatiehuishouding? Hoe dragen gestandaardiseerde processen bij aan een snelle implementatie? Tijdens deze presentatie wordt antwoord gegeven op deze vragen. Een vertrekpunt is niet vanuit individuele producten, maar vanuit organisatiebrede generieke processen. De meeste processen zijn namelijk organisatiebreed, producten zijn daar enkel de concrete output van. Om een optimale werkomgeving te kunnen realiseren moet anders worden gedacht en gewerkt. Alleen met de juiste hulpmiddelen en informatie zullen de overheidsprofessionals in staat zijn het maximale uit zichzelf en hun omgeving te halen.

Sprekers: Raf Withofs - BCT, Bart Kaesemans - a3o

2.6 

Regionale kenniskringen: een terugblik naar het eerste kwartaal en een vooruitblik naar de volgende kwartalen in 2016.

Eind 2015 ondertekenden V-ICT-OR, VVSG en Informatie Vlaanderen de samenwerkingsovereenkomst samen het interbestuurlijk gegevensverkeer verbeteren’. Deze samenwerkingsovereenkomst steunt op drie pijlers: (1) versterken van ICT- en informatiecapaciteit, (2) realisatie van interbestuurlijke ketenintegratie en (3) lokale besturen als volwaardige partner betrekken.

Vanuit deze samenwerkingsovereenkomst heeft V-ICT-OR de werking en de organisatie van de regionale kenniskringen bijgestuurd en nieuw leven ingeblazen. Tijdens deze sessie lichten we u de samenwerkingsovereenkomst toe en staan we stil bij de realisaties van het eerste kwartaal in 2016. We lichten u de werking van de regionale kenniskringen toe, maar laten ook een regiocoördinator aan het woord die hun ervaringen met deze regionale kenniskringen met u delen.

Ten slotte blikken we in deze sessie ook al even vooruit naar de aanpak voor de volgende kwartalen in 2016. Aan het einde van deze sessie is er ruimte voor vragen.

Spreker: Christine Blondeel, Regicoördinator regionale kenniskring BOM - Jolien Dewaele, V-ICT-OR

2.7 

Gebouwenregister: ontwikkelen van de ontbrekende schakel in het stelsel van basisregistraties

Het stelsel van basisregistraties mist 1 belangrijke schakel: een gebouwenregister. Heel wat informatie in de overheid gaat over gebouwen en wordt traditioneel op een adres of perceel geregistreerd. Nu werkt de Vlaamse overheid aan een gebouwenregister, zodat ook gebouwgerelateerde informatie vlekkeloos in het stelsel opgenomen kan worden. Tijdens deze sessie worden de principes van het gebouwenregister toegelicht en krijg je een stand van zaken van het project.

Spreker: Jan Laporte - informatie Vlaanderen 

2.8 

Jij hebt jouw gegevens bij de hand, maar anderen hebben die ook!

Vandaag kan je met allerlei middelen heel gemakkelijk en overal aan jouw eigen data : vanop je vaste pc, maar eveneens via mobiele apparatuur, zoals laptops, smartphones, tablets. 

Ben je echter zeker dat je de enige bent die aan deze gegevens kan? 

In deze sessie, maakt Pascal D’Eer, Security Manager bij de Federale Politie, je wegwijs in de gevaren van toegang op afstand tot jouw gegevens. "Beter inzicht in gevaren" is de sleutel tot een betere beveiliging, die veelal bij jezelf begint.

Aan bod komt ook hoe je jezelf beter kan beschermen dmv een aantal voorbeelden. Met Pascal zijn praktische tips als afsluiter, kan je daarna meteen aan de slag... 

Spreker: Pascal D'Eer

12u30-14u00 Lunch en Netwerking op de beursvloer
14u15-15u05 Deelsessies - Ronde 3
3.1 

Wat kan Big Data betekenen voor de lokale besturen?

In deze sessie geven we een overzicht hoe Big Data Lokale besturen kan helpen in de beleidscyclus. Waar moeten we onze nieuwe zorgcentra inplanten? Hoe verbeteren we de doorstroming van het verkeer op ons grondgebied? Wat is de impact van de veranderende demografie op onze scholen? In deze sessie stellen we een stappenplan voor hoe je zo’n beleidsvraagstuk op het HPE Big Data platform “as a service” vandaag kan aanvatten en hoe we samen tot resultaat kunnen komen. Treed in de voetsporen van uw collega’s binnen de beleidsdomeinen die hier reeds volop mee bezig zijn. We spenderen ook kort wat tijd aan privacy en anonimiseren van gegevens, om er voor te zorgen dat alle vraagstukken in een veilige omgeving kunnen plaatsvinden. Verder lichten we kort een referentie toe uit Norfolk, waar Big Data een verbetering van de dienstverlening teweeg heeft gebracht.  

Spreker: Dirk Struyf, Big Data expert, HPE

3.2 

Beveilig uw organisatie.

Beveiligen van het netwerk van uw bestuur of organisatie, van alle gebruikte tools en alle  bijhorende informatie… een helse opdracht voor elke ICT’er. Een opdracht die bovendien dag na dag complexer wordt, met steeds meer interne en externe uitdagingen. Convergente netwerken, mobiele medewerkers, persoonsgebonden gegevens en andere confidentiële data, de juiste toegankelijkheid van gegevens, internet en sociale media, gebruikte toestellen binnen en buiten de organisatie, …  uw professionele leefwereld?!... Proximus dompelt u onder in de recentste trends.

Onze expert brengt een synopsis van concrete mogelijkheden en diensten waarmee Proximus vandaag en morgen uw bestuur de nodige gemoedsrust kan aanreiken. Een haalbare kaart voor elke organisatie, én een antwoord op concrete behoeftes. Dit alles ondermeer dankzij de eigen expertise in huis, de juiste partnerships en een verrijkt aanbod aan zgn. Managed Security Services…

Spreker: Christophe Crous -  Head of Security Solutions, Proximus

3.3 

Het beheren van IT security wordt onderschat, de steekproeven tonen het aan.

Toenemende hoeveelheid malware, hardnekkige ransomware, complexere security oplossingen en toenemende bevoegdheden voor steden & gemeenten  resulteren in grotere risico’s. Is de tijd misschien rijp om het security beheer uit handen te geven? RealDolmen en Check Point spreken over wat zij ondervinden bij hun klanten.

Sprekers: Kristof Lossie - Security Engineer at Check Point, Roelof Van Steendam -Solution sales Security at RealDolmen

3.4 

Anders vergaderen in de Gemeente Beernem.

Als gemeente vergaderen we regelmatig. Iedereen weet dat er bergen papier en aanzienlijke hoeveelheden inkt doorheen gaan. De gemeente Beernem vond dat dit een stuk efficiënter en milieubewuster kon!. De wens was hierbij om alle notulen, documenten, besluiten en taken van vergaderingen terug te vinden op één centrale plaats. Bovendien was het belangrijk om deze informatie  digitaal te ontsluiten via laptop of tablets voor de mandatarissen.

De gemeente Beernem heeft gekozen voor eNotulen, een ontwikkeling van Schaubroeck, als vergaderoplossing.

De volledige besluitvorming van ontwerpbeslissing tot publicatie verloopt nu digitaal in Beernem. Met de intuïtieve webapp kunnen de leden van het schepencollege de agenda met bijbehorende vergaderstukken op hun tablet/laptop openen, inzien en annotaties maken.

Sprekers: Els Declerck - Beleidsmedewerker Beernem, Brigitte Devos - Pre-sales consultant Schaubroeck-IT

3.5 

Gemeente Gemert-Bakel (Nederland) over zaakgericht werken en papierloos vergaderen.

De moderne burger verwacht van de gemeente zeven dagen per week, 24 uur per dag geïntegreerde, interactieve dienstverlening via internet en andere kanalen. Burgers, bedrijven en instellingen willen een digitaal loket om gebruik te maken van alle diensten en producten van de gemeente. Ook willen ze informatie krijgen over hun 'zaken'. Kortom de burger vraagt om een elektronische overheid (e-overheid). Door het nieuwe zaakgericht werken zijn de werkzaamheden van de gemeente Gemert-Bakel drastisch veranderd. Liesbeth Tros van de gemeente heeft deze digitale transformatie doorlopen en zal haar ervaringen delen tijdens deze presentatie.

Sprekers: Liesbeth Tros, Senior medewerker informatievoorziening - Gemeente Gemert-Bakel, Carl Hellebaut - Atos

3.6 

 Informatieveiligheid, de praktische aanpak.

De wetgeving op het vlak van privacygevoelige data (federaal, regionaal, Europees) maakt dat informatieveiligheid vandaag heel veel aandacht krijgt. Er gaat dan ook geen dag voorbij of er is wel een voorbeeld in het nieuws van een datalek met betrekking tot privacy gevoelige data.  De vraag is hoe ga ik daar nu mee om? Een informatieveiligheidsplan, of nog meer de evolutie naar een informatieveiligheidsmanagementsysteem (ISMS) dringt zich meer en meer op.

In deze sessie gaat Frederik Baert dieper in hoe je zo een ISMS opbouwt op een praktische en begrijpbare manier. Gaande van het definiëren van je informatiesystemen, tot het identificeren van risico’s en het toepassen van richtsnoeren en controle punten om deze risico’s zou klein mogelijk te houden.

Spreker: Frederik Baert, V-ICT-OR

3.7 

Case Study Gemeente Nijlen: “Een voorsprong dankzij Nextel”

Gemeente Nijlen hadden nood aan een redundante virtuele telefonie-oplossing ‘on premise’ of ‘in the cloud’, een gebruiksvriendelijk onthaalsysteem op 3 sites en een vereenvoudigd centraal beheer van hun multisite oplossing.

Aangezien een performant en stabiel datanetwerk een absolute vereiste is voor toekomstgerichte telefonie-oplossingen, was een opfrisbeurt van het bestaande datanetwerk een absolute must.

Tijdens de presentatie zullen Eve Heremans (Gemeente Nijlen) en Jan Van Heuckelom (Nextel) u uitleggen hoe zij te werk gingen om de telecommunicatie- uitdagingen van de Gemeente Nijlen aan te pakken. 

Meer weten over deze oplossing? Schrijf u dan zeker in !

Spreker: Jan Van Heuckelom- Nextel, Eve Heremans – Afdelinghoofd interne zaken Gemeente Nijlen

3.8 

Toegangs- en Gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid – wat brengt 2016?

Zowel het Toegangs- als het Gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid ondergaan in 2016 een make-over. Na veel voorbereidingen, in samenwerking met vertegenwoordigers van de lokale besturen en V-ICT-OR, staan voor beide systemen nieuwe versies in de steigers. In de loop van dit jaar zullen lokale besturen deze nieuwe versies ook daadwerkelijk kunnen gebruiken. In deze sessie krijgt u een sneak-preview van wat er allemaal zal veranderen aan de systemen én aan de ondersteunende dienstverlening. 

Sprekers: Pieter Lenaerts en Stefanie Kerkhof, programmamanager en productmanager Toegangs- en Gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid, Agentschap Facilitair Bedrijf

15u15-16u05 Deelsessies - Ronde 4
4.1 

Thuisloket: Kortrijk is eerste stad waar je thuis 16 attesten vraagt en automatisch digitaal ondertekend ontvangt.

Kortrijk is eerste stad waar je thuis 16 attesten vraagt en automatisch digitaal ondertekend ontvangt.

Exact één jaar na de lancering van de eerste fase van het e-loket burgerzaken, lanceert stad Kortrijk een uitbreiding van dit e-loket naar maar liefst 16 documenten. 25.000 attesten en uittreksels van het team Burgerzaken kan je vanaf vandaag gewoon thuis opvragen wat meteen een primeur is voor Vlaanderen. De stad is hiervoor een unieke samenwerking aangegaan met de Federale en Vlaamse overheid, waardoor alle gegevens bij de bron kunnen worden aangevraagd en veilig afgeleverd bij de burger. We maken van deze uitbreiding gebruik om de verschillende e-lokettoepassingen van de stad samen te brengen onder de noemer Thuisloket. We brengen de stad dichter bij de burger en willen dat iedereen mee kan. Binnen het kader van @llemaal digitaal zorgen we voor opleiding, toegang tot publieke computers en gerichte begeleiding via een breed netwerk van maar liefst 100 vrijwilligers en medewerkers.

Dankzij het Thuisloket kunnen de Kortrijkzanen voortaan zonder verplaatsingen en dit 24/24 en 7/7 zo’n 25.000 attesten en uittreksels zelf opvragen. Dat het merendeel van deze quasi instant worden afgeleverd, betekent een serieuze tijdswinst. Zo is het voortaan ook gedaan met de onaangename verrassing om voor een gesloten stadhuis te staan. Ook voor de medewerkers betekent dit intelligent systeem dat rechtstreeks de gegevens uit andere overheidsdatabanken ophaalt, een verlichting van hun administratieve taken waardoor ze meer tijd krijgen om zich te concentreren op de werkelijke kerntaken van burgerzaken.

Spreker: Hans Verscheure - Stad Kortrijk, Van Den Broele – eGovFlow®

4.2 

Stad Genk - de digitale werkplek

In het kader van hun traject naar flexibeler werken biedt de Stad Genk sedert 2015 aan een eerste groep van 50 gebruikers toegang tot hun desktops, applicaties, data en online diensten, ongeacht waar ze zich bevinden. De geïmplementeerde oplossing resulteerde in een hogere efficiëntie en meer flexibiliteit voor de gebruikers zonder toegevingen te doen op het gebied van veiligheid.  Het succes van het project, de tevredenheid van de gebruikers en de strategische keuze van het Stadsbestuur om in de toekomst thuiswerk voor alle personeelsleden mogelijk te maken, opende de deur naar een verdere uitrol van het project in 2016 en ultiem naar een digitale werkplek voor iedereen.

Tijdens de sessie wordt er ingegaan op de opportuniteit voor een virtuele desktop, technologie en regelgeving, noodzakelijke creatie van een kader voor thuiswerk, huidige status en toekomstvisie, alsook een praktische kijk op de oplossing.

Sprekers: Jonny Geusens, Afdelingshoofd ICT en Roel Horemans, Diensthoofd ICT Stad Genk

4.3 

Wat zijn de complexe IT vragen bij lokale overheden?

Dell is een IT firma die end-to-end infrastructuur en management oplossingen in zijn portfolio heeft. Door onze grootte krijgen we erg veel vragen over moeilijke technische onderwerpen. Deze vragen die voor een klant slechts éénmaal voorkomen, zijn dus voor ons veel frequenter, met als gevolg dat we een goede expertise hebben. Tijdens deze sessie beantwoorden we de bij ons meest voorkomende vragen van lokale overheden rond bvb: strategie rond personal computing, beheren en migratie van data, samenbrengen van verschillende diensten en hun IT, het beheren van het IT park met steeds minder personen, ….

Sprekers: Een panel van experten: Andy Struys - Dell system management solutions, Luc Van Houdenhove - Dell client solutions, Mattias Denys - Dell enterprise solutions, Mo Alloul - Dell networking

4.4 

Bespaar tijd en moeite met Microsoft’s Management en Security.

Het IT landschap verandert snel en de verwachtingen van onze gebruikers liggen steeds hoger. Samen werpen we een blik op hoe we met deze complexiteit kunnen omgaan, zowel On Premise als in de Cloud. We raken enkele concepten aan en kijken hoe System Center, Enterprise Mobility Suite, Operations Management Suite en meer ons kunnen helpen in de dagelijkse uitvoering.

Gerardo De Guzman sluit graag af met zijn ervaringen rond de implementatie van System Center Configuration Manager in stad Dendermonde.

Sprekers: Gerardo De Guzman - Hoofd ICT Stadsbestuur Dendermonde, Bart Willem - Solution Advisor Hybrid Datacenter Microsoft

4.5 

Gemeente Knokke-Heist versnelt haar digitale transformatie, zonder investeringsmiddelen

Met haar 400 medewerkers, had de gemeente Knokke-Heist nood aan nieuwe, computers, schermen en tablets en vaardigde ze een aanbesteding uit. Econocom bood een oplossing om nieuwe devices en bijhorende software te integreren en te beheren, zonder hiervoor de investeringsmiddelen aan te wenden. Dankzij deze opzet kan de gemeente zorgeloos gloednieuwe apparaten productief en veilig gebruiken gedurende de looptijd van de overeenkomst en heeft ze intussen beroep gedaan op een aantal diensten als software asset management, mobile management en diverse proof of concepts. Een win-win voor iedereen: de medewerkers, IT-dienst en bestuur.

Hoe we dit aan boord gelegd hebben en hoe ook uw gemeente hier voordeel uit kan halen, komt u te weten in deze sessie.

Spreker: Paul Verdonk, directeur Products & Solutions bij Econocom.

4.6 

Moderne malware, tips & tricks voor professionals

Steeds meer besturen worden het slachtoffer van moderne malware. Wat kunnen we nog meer doen om de kans op besmetting te verkleinen? 
Welke technieken passen we toe indien het personeel verdachte e-mails rapporteert? Wat als we pech hebben?

In deze sessie worden enkele denkpistes, methodieken en (gratis) tools aangereikt die ons bij deze, steeds groter wordende, dreiging kunnen ondersteunen.

Spreker: Ivo Depoorter, V-ICT-OR 

4.7 

“Hoe bouwen we de Levende Stad Torhout ook tot de digitale levendige Stad Torhout”?

Stad Torhout heeft ambities in het verbeteren van de dienstverlening en dichter bij burger en onderneming komen door vooral in te spelen op hun behoeften.
Vanuit het college is daar een beleid voor opgesteld dat die doelstellingen uitspreekt en dit ook actief ondersteunt.
De organisatie heeft dit onder aanvoering van de secretaris voortvarend opgepakt met de start van een aantal innovatieve projecten.
Daaronder ook een traject vanuit informatievoorziening om de basis op orde te brengen, met gezamenlijke uitgangspunten als efficiency en kwaliteit van dienstverlening.
In deze sessie vertellen de verschillende betrokkenen  vanuit hun perspectief wat dit betekent. 
 
Spreker: Joost Cuvelier - Schepen Stad Torhout, Peter Beunnens - Deskundige - Dienst ICT - tad Torhout, Johan Van der Waal - V-ICT-OR
4.8 

Digitale Dienstverlening … een kans om de arbeidstijden van medewerkers te verbeteren?

De burger verwacht een snelle en efficiënte dienstverlening die steeds meer digitaliseert. Anderzijds blijft de combinatie van werk en privé voor uw medewerkers een grote uitdaging. De digitalisering van de dienstverlening kan een hefboom zijn om een beter antwoord te bieden op de vraag naar flexibiliteit in werkuren. Dank zij digitale dienstverlening is de aanwezigheid van de medewerker immers minder aan openingsuren gebonden.

Hoe kan een modern personeelsbeleid hierop inspelen? Via welke tools blijft de personeelsdienst zich hebben op de arbeidstijden van de medewerkers? En via welke tools kan u blijven waken over het efficiënt inzetten van de resources die steeds schaarser worden?

Spreker: Maja Geerts, Product Manager Time, GET Time & Security

16u15-16u30 Nabeschouwing en Slot - Eddy Van der Stock - Voorzitter
16u30-18u00 Tombola, Receptie en Optreden 

 

 

V-ICT-OR organiseert, tijdens Shopt IT, een hackathon rond het openstellen van de Beheers- en beleidscyclus (BBC) als open data. Wie zich hiervoor wil inschrijven, kan dit via deze link.

Beursvloer

Voor een overzicht van de beursvloer, klik hier.

Programma
09u00 - 18u00

Shopt IT 2016

Organisator

V-ICT-OR vzw

Locatie

Van Rysselberghedreef 2
9000 Gent
Deelnemen

Toegangsprijs

Prijsgroep Prijs
Effectief Lid V-ICT-OR € 95 (leden betalen geen btw)
Non-profit € 195 (exc lusief btw)
Profit € 350 (exclusief btw)
Standaard € 195 (exclusief btw)
Bedrijfslid € 195 (leden betalen geen btw)
Effectief Lid V-ICT-OR (groepsabonnement) € 95 (leden betalen geen btw)
Inschrijven