Kenniskringen

De regionale kenniskringen in Vlaanderen zijn een sterk kennisnetwerk voor lokale besturen (steden, gemeenten en OCMW’s). Via deze kenniskringen delen lokale ambtenaren hun ervaringen rond diverse thema’s zoals bijvoorbeeld de integratie gemeente-OCMW, informatieveiligheid, diverse aspecten van klantvriendelijke dienstverlening, enzovoort.

De regionale kenniskringen zijn geen nieuw gegeven. In 2010 startten diverse regionale ICT kenniskringen op in het kader van het Kennisplatform Lokale Overheden (KPLO). Het initiële doel was om kennisdeling tussen IT’ers in lokale besturen te stimuleren om de werking van lokale diensten te verbeteren en op die manier te evolueren naar een kwalitatieve dienstverlening voor de burger. Deze doelstelling blijven we uiteraard nastreven.

We stellen echter vast dat de IT’er anno 2016 niet alleen over voldoende technische kennis moet beschikken, maar ook een strategische denker moet zijn binnen een groter geheel van lokale besturen die streven naar een klantvriendelijke dienstverlening. We beperken de regionale kenniskringen daarom niet tot zuivere IT-vraagstukken. In de regionale kenniskringen is er ruimte om vanuit individuele ervaringen (of u nu IT’er of GIS-medewerker bent of niet) actief mee te denken over hoe lokale besturen gemeenschappelijke uitdagingen, zoals het aanbieden van publieke wifi, het uitdenken van een informatie-architectuur,… zo efficiënt mogelijk kunnen aanpakken.

Door deel te nemen aan de regionale kenniskringen blijft u dus niet met de handen in het haar zitten als u met een nieuwe uitdaging of een probleem geconfronteerd wordt. Lokale ambtenaren uit uw buurt kunnen met een frisse blik mee nadenken over mogelijke oplossingen. Door de werkruimtes die V-ICT-OR ter beschikking stelt worden alle documenten, verslagen en presentaties op 1 centrale plaats bewaard. Bovendien kunt u binnen de werkruimte ook vragen stellen of thema’s naar voren schuiven die u graag op een volgend overleg aan bod laat komen.

We volgen vanuit V-ICT-OR de regionale kenniskringen actief op en zorgen op die manier ook voor kennisuitwisseling tussen regionale kenniskringen. We voorzien op geregelde tijdstippen overleg met de coördinatoren van de diverse regio’s zodat we nog beter kunnen inspelen op de noden en behoeften die vanuit de lokale besturen naar boven komen. Waar nodig, kunnen we samen met onze partners thema’s onder de aandacht brengen en via kennisdagen en congressen stilstaan bij die zaken waar lokale ambtenaren echt van wakker liggen.

Meer informatie?

Deze presentatie zet alle informatie van de regionale kenniskringen nog eens op een rijtje. U vindt informatie over het ontstaan van de regionale kenniskringen, de huidige stand van zaken en de meerwaarde voor u als lokaal bestuur.

In dit document vindt u meer informatie over het project “samen het interbestuurlijk gegevensverkeer verbeteren” waar we via de regionale kenniskringen communiceren over de Vlaamse bouwstenen en mogelijke oplossingen die de Vlaamse overheid aanbiedt in het kader van het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal.

De kaart hieronder geeft een actueel overzicht van de huidige kenniskringen (stand van zaken begin 2016) en de coördinatoren per regionale kenniskring.

Mocht u toch nog met vragen zitten of suggesties willen delen: contacteer ons via info@v-ict-or.be!

De kaart

Bovenstaande kaart illustreert waar de 23 actieve kenniskringen in Vlaanderen zich halfweg 2016 bevinden. Zoals u ziet, is er een grote verscheidenheid: er zijn regionale kenniskringen met meer dan 20 lokale besturen, maar er zijn er ook met heel wat minder besturen. Hoe groot of hoe klein ook: in elk van die regionale kenniskringen zijn lokale ambtenaren geëngageerd om kennis met elkaar te delen en om creatieve en innovatieve oplossingen te bedenken voor gemeenschappelijke uitdagingen.

Hieronder vindt u de coördinatoren van de regionale kenniskringen.

 

Luc Hertmans - Gemeente en OCMW Willebroek
Regionale Kenniskring A12
Christine Blondeel - Gemeentebestuur Maldegem
Regionale Kenniskring BOM
(Brugs Ommeland, Oostkust, Meetjesland)

Peter De Ridder - Gemeente Londerzeel
Regionale Kenniskring Brabantse Kouters

Christof Meekers - Gemeente Neerpelt

Regionale Kenniskring Limburgse Kempen

 

Midwest: bent u de enthousiaste regiocoördinator naar wie we op zoek zijn voor de regionale kenniskring Midwest? Contacteer ons dan snel!


Regionale Kenniskring Midwest 

Koen Lefelon - Gemeente Ravels
Regionale Kenniskring Noorderkempen

 

Oost-Limburg: bent u de enthousiaste coördinator waar we naar op zoek zijn voor de regionale kenniskring Oost-Limburg? Neem dan snel contact op!

 

David Hosse - OCMW Halle
Regionale Kenniskring Pajottenland en Zennevallei

  Bent u de enthousiaste regiocoördinator waar we naar op zoek zijn voor de regionale kenniskring REVA? Neem dan snel contact op!
Regionale Kenniskring REVA (Vlaamse Ardennen)
 

Hans Van Mingeroet - Gemeente Destelbergen
Regionale Kenniskring Scheldeland

 

 

Wouter Wielandt - Gemeente Hamme
Regionale Kenniskring Waasland

  Sonja Smeets - Sociaal Huis Nieuwerkerken 
Regionale Kenniskring Zuid-West-Limburg 
  Raoul Leysen - Gemeente Grobbendonk
Regionale Kenniskring Achtkant

Carl Possemiers

VCS Groene Rand 

VCS Luchthaven 

VCS Noord

VCS ADD-ICT

Ilse Van Mello

VCS STAD

VCS Hageland 

Francis Devriendt

Regionale kenniskring Leiedal

 

Hedwig Daineffe - gemeente Tervuren

Regionale kenniskring HOKT

 

Wouter Accou - gemeente Alveringem

Regionale kenniskring Westhoek

 

 

Interesse om regiocoördinator te worden in Noord Antwerpen? Contacteer ons dan snel!

Regionale kenniskring Noord Antwerpen