Dienstverlening overheden in kaart gebracht

04/07/2007     Ongecategoriseerd     Site Administrator     4448     0

Reeds voor de achtste keer heeft Accenture de dienstverlening aan de burger in 22 landen in kaart gebracht. De resultaten staan in een lijvige studie: Leadership in Customer Service: Delivering on the Promise.

Het persbericht geeft de belangrijkste resultaten weer. Je kan ook het volledige rapport binnenhalen. Hier staat ook een evaluatie per land in, waaronder België (op pagina 82). België blijkt, zoals wel vaker, een beetje in de middenmoot te hangen. Maar de auteurs van het rapport zien toch een positieve evolutie in ons land, en op bepaalde vlakken scoort België zelfs vrij goed.

De studie focust niet speciaal op e-government, maar ict en e-government komen wel aan bod. Het interessant is dat het rapport ict en e-government plaatst waar ze thuishoren: als één onderdeel van een totaal plaatje. Wie vooral met deze aspecten bezig is, verliest het complete beeld van de dienstverlening aan de burger wel eens uit het oog.


Het is wellicht anderzijds geen toeval dat landen waar men ook op het vlak van e-government vrij ver staat, zoals Singapore en Canada, het hoogst scoren in deze studie.

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!